Menu

Cart

Nisan 2023 - SAIPRAKASHANA.COM/TR

SORU CEVAP ALINTILARI - 05 2023 H1

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S  Soru: Swami, ben kendim farkındalığa ermeden önce, bu kutsal yolda yürüsünler diye başkalarına davette bulunmam doğru olur mu?

 

SwamiEvet. İlahilik yolunda yürümeleri için başkalarını davet etmek, o kişilere bu yolculukta sana omuz verenler ya da sınıf arkadaşları olarak muamele ettiğin sürece senin vazifendir. Ne var ki, sırf onları davet ettin diye onların guru’su gibi davranmaya başlarsan, anında kaçarlar. Tavrın, ‘Birlikte öğrenelim, birlikte gelişelim,’ tarzında olmalıdır.

Ne yazık ki, bazen insanlar birkaç tane spiritüel kavram öğrenip, papağan gibi başkalarına anlatmaya başlarlar. Böyle bir yaklaşım hiç kimseyi motive etmeye yaramaz. Başkalarına vaaz vermemelisiniz. Fakat bu yolda yaşadığınız deneyimleri daima paylaşabilir ve nerede sağa ya da sola döneceklerini, nasıl ilerleyeceklerini öğrenmelerinde yardımcı olabilirsiniz. Kendinizin mükemmel hale gelmeniz ve ancak ondan sonra yardım etmeniz için beklerseniz, artık çok geç olabilir.

Uvacha 16 - 21 Mart 2016, Sabah, Amagi Sans, Shizuoka, Japonya

 

 

 

Devamını okuyun...

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR - 05 2023

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR
SAIPRAKASHANA.ONLINE

 

İlahi Diskur

12 Mart 2019

“Home Sai”, Vientiane, Laos

 

 

Bhagavad Gita’da Rab Krishna der ki: …

na me parthasti kartavyam trishulokeshu kinchana

nanavaptam avaptavyam varta eva cha karmani

(Üç âlemin tümünde de Benim için belirlenmiş olan hiçbir faaliyet yoktur. Ben ne herhangi bir şeyden yoksunum ne de herhangi bir şeyi elde etmeye ihtiyaç duyarım –yine de çalışmakla meşgul olurum.)

Yüce varlıkların hepsi de sıradan varlıklar olarak değil de kendi ilahi iradelerine bağlı olarak doğmuşlardır. Sıradan varlıklar, geçmişte yaptıkları şeyler nedeniyle – geçmişte yaptıklarıyla ilgili tepkiyi ve sonuçları deneyimlemek amacıyla – Karma Yasasına uygun olarak doğarlar. Annelerinin rahminde çaresizlik içinde dünyaya gelirler. Sai Baba, Buddha ve Isa diye tanıdığınız varlıklar ve yüce Avatarlar ise, kendi karmalar’ı nedeniyle değil de kendi iradeleri çerçevesinde doğmuşlardır. Bütün bu yüce üstatlar, vaaz vererek değil de kendi hayatlarında uygulayarak öğretirler. Ne türden öğretmenlerdir bunlar? Sathya Bodhaka’dırlar – hayat hakkındaki hakikati öğretirler. Dünya sizde, biraz daha fazla parayla, biraz daha fazla güç kudretle, biraz daha yüksek mevkiyle yahut biraz daha fazla ün ve şan ile mutlu olabileceğiniz düşüncesine yol açar.

Bir zamanlar köpeğin biri pek de iyi olmayan kuru bir kemik bulmuştu. Köpek kemiği çiğnemeye koyuldu. Kemikte kan ilik diye bir şey kalmış olmasa dahi, ondan işe yarar bir şeyler elde etmek umuduyla ısırıp çiğnemeye devam etti. Bir süre sonra kuru kemiğin ağzında açtığı yaralardan kan gelmeye başladı. Fakat köpek, ‘Aa, bu kemik gerçekten de ağız sulandırıcı!’ diye düşündü. Kandan aldığı tat hoşuna gitse de o kanın kemikten değil de kendi ağzından geldiğini fark etmemişti.

Benzer şekilde, dünyada mutluluk elde etmek kolaydır – dünyada mutluluk elde ettiğinizi zannedersiniz. Fakat gerçek mutluluk dışarıdaki bir yerden değil de içeriden gelir. Şayet para mutluluğa yol açsaydı, varlıklı insanlar dünyanın en mutlu insanları olurdu. Şayet güç kudret mutluluğa yol açsaydı, en kudretli insanlar mutlu bir şekilde yaşarlardı. Şayet ün ve şan mutluluğa yol açsaydı, en ünlü insan dünyanın en mutlu insanı olurdu. Ne var ki, zenginlere baktığınız takdirde, dünyanın en bol sorunlarının onlarda olduğunu görürsünüz. En kudretli olanlara bakarsanız, dünyanın en zorlu sorunlarının onlarda olduğunu görürsünüz. En ünlü olanlara bakarsanız, onların sorunlarının da yaşadıkları dönemdeki en ünlü sorunlar olduğunu görürsünüz. Mutluluk yerine, çok sayıda sorunla yüz yüze gelirler!

Tanrı’nın verdiklerine kanaat eden, elindekiyle yetinen sade bir insan, en mutlu kişidir. santosham param sukham – kanaatkârlıktan, halinden hoşnut olmaktan daha yüce bir sevinç yoktur. İşte bu kanaatkârlık, ancak kim olduğunuzu ve Hakiki doğanızın ne olduğunu bildiğinizde gerçekleşebilir. İlahi olduğunuzun, İlahiliğin bir parçası olduğunuzun, hakiki anlamıyla tanrılar olduğunuzun farkındalığına erdiğinizde, tüm üzüntüler de tüm endişeler de yok olup gider.

 

Bu İlahi Diskurun tamamını Türkçe dilinde okumak için tıklayınız: LİNK

 

 

 

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 05 2023 H2

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Lütfen bize, Hindistan ile Fransa arasında hizmet sunmak adına daha fazla fırsat verir misin? Daha fazlasını yapmak istesek dahi, kendi hayatımızda sorunlar olduğunda bunu nasıl yapabiliriz acaba?

 

Swami: Her nerede bir irade var ise, orada bir yol yordam da vardır. Bunu yapmayı gerçekten istiyorsan, Tanrı kapıları açar ve sana bir yol yordam sunar. Daha fazlasını yapmak ve daha fazla hizmet sunmak hissiyatı sende gerçekten var ise, Tanrı sana gerekli fırsatları verir. Senin için daha fazla kapı açar. Sen sadece kendini Tanrı’ya sunmak için, O’na hizmet etmek için hevesli ol ki, O da ihtiyaç sahiplerini sana yollasın.

Fransa’da bir yanda o kadar çok bolluk varken, diğer yanda aşırı derecede yoksulluk var – spiritüel açıdan değil de maddi açıdan yoksulluk var. Tıpkı Birleşik Krallık’ta saliklerin yaptıkları gibi, Fransa’nın tüm halkı adına, gıda temini faaliyetinizi daha fazla kişiye yayın.

Yenilenler bir gecede hazmedilebilir, ama gıdaya eşlik eden sevgi yiyenlerim kaplerinde sonsuza kadar kalır. Tanrı’nın onları mutlu kılacak olan sevgisidir işte o sevgi. Sonra, Tigrett’in dediği gibi, bir şefkat aktivitesi bir diğerine yol açar, o da bir başkasına yol açar ve bu şekilde tüm dünyaya yayılır.

Hizmet ederken, birilerine yardım ettiğinizi sanmayın. Söylediğim gibi, “Herkes ve Her Şey, ‘Bir’dir.” Yemek yerken ne ellerin agza yardımcı olması ne de ağzın mideye yardımcı olması söz konusu olur. Hepsi de aynı bedene ait uzuvlardır. Dolayısıyla burada söz konusu olan, sadece, yardımcı olmanız değil de birbirinizle paylaşmanızdır.

Önümüzdeki yıl geleceğim. O zamana kadar daha fazla iş çıkarmalısınız. Üstadınızın gelmesi sizin dönüşümünüzde yansımadığı takdirde, Üstadınızın gelmiş olduğunu ve sizlerin Üstadınızla buluştuğunuzu insanlar nasıl bilebilir ki? Bu salondan çıkıp dışarıya adım attıktan sonra, daha fazla kişiye hizmet ederken daha ilahi, daha sevgi dolu ve daha şefkatli biri olmanız gerekir. İşte o zaman, çevrenizdeki insanlar da, “Aa!” diyecekler. “Demek ki, o akşam bir şeyler gerçekleşti. Üstatla buluşmuş olsalar gerek – bu sayede daha ilahi bir hale gelmişler.”

Vakti zamanında, Krishna’nın yaşadığı köyde herkes kendi evlerindeki kandilleri uyandıracak alevi Krishna’nın evinden temin ederdi. Kültürleri böyleydi. Bunun derin bir anlamı da vardı. Krishna ilahi olduğundan, Krishna’nın ışığı da ilahi nitelikteydi. Bu nedenle, her gün hava kararmadan önce herkes Krishna’nın evine gelir ve sırf kandilleri için alev tedarik etmekle kalmayıp, bu ilahiliği kalplerindeki alevi uyandırmak ve karanlık evlerine götürmek üzere de ödünç alırlardı. Sizler de aynı şekilde, bu sevgi alevini buradan alıp kalbinizde uyandırın ve gidip çevrenizdeki herkese yayın.

Kaynak: Fransa’ya yapılan İlahi Ziyaret, 2 Nisan 2018 – Paris’teki Öğleden Sonra Satsang’ı

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 05 2023 H3

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Swami, bazen, Senin verdiğin şey her ne ise, ona yanıt vermeye karar verdiğimde, bir gayeye erişmek adına, ‘Onu gerçekten hak ediyorsam, Tanrı bana verecektir,’ diye düşündüğüm için, ona ulaşmak üzere çok çalışmak gibi bir motivasyon ediniyorum. Bu his en iyi nasıl kullanılabilir?

 

Swami: Niçin bir beklentiyle iş yapıyorsun ki? Bunu yapmak doğru tavır değildir. Kişi, o işi gerçekleştirmenin sevinci için çalışmalıdır.

Bir nehir, akmaktan ötürü sevinç duyduğu için akar, yoksa birisi onu övmekte ya da alaya almakta olduğu için veya birisi suyundan içmekte yahut ona tükürmekte olduğu için değil. Bir nehrin bu tür şeylerden haberi bile olmaz. Hayat da nehir gibi olmalıdır: Akmanın uğruna akın, zira bu süreçte birçok kişiye yardım edilmiş olur. Bir şey elde etmenin beklentisiyle akıyor olmayın. Herhangi bir faaliyete beklentinizi koyduğunuz anda, saflığını yitirir – Tanrı için uygun olmaz. Beklentiyi ortadan kaldırdığınız anda, saf hale ve Tanrı’ya adanmaya uygun hale gelir.

Çalışmanızdan beklentileri kaldırın; hak edip etmediğiniz hususunu dert edinmeyin, zira işin aslı şu ki, Tanrı’yı hiç kimse hak edemez. Hiç kimse O’nu hak edecek kadar saf değildir. Tüm kusurlarınıza rağmen Tanrı’nın Kendisini size vermesi, Tanrı’nın şefkati sayesinde olur.

Hak edip etmediğiniz hususunu dert edinmeyin; sırf Tanrı’yı hoşnut etmek adına, sırf yapmak uğruna yapmayı sürdürün. Tanrı’nın onunla ne yapmak istediği, O’nun tercihidir. Tanrı’ya, ‘Rabbim, bana hizmet etme fırsatını verdin; bu hizmet, bana verdiğin en iyi armağandır. Daha başka ne isteyebilirim ki Senden? Yüz binlerce kişi bunun ayrımında değil. Hepsi de vakitlerini boş harcamakta. Onlardan biri değilim ben. Bunun için Sana şükürler olsun,’ demelisiniz. Başlı başına bir kutsanmadır bu.

Kaynak: Sai Karuna’daki Satsang, Atlanta, ABD, 22 Haziran 2018

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 05 2023 H4

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Swami, Senin bizlere bahşettiğin böylesi yüce bir kutsayışı hak edip etmediğimizden emin değilim. Kuşkularımızı nasıl giderebiliriz acaba?

 

Swami: Tanrı’da hesap kitap yapmak diye bir şey yoktur.

Tıpkı bir anne ile evladı arasındaki ilişki gibidir bu. Anne, çocuğu yargılamaz.

Benzer şekilde bu da Tanrı ile senin arandadır. Daha önce de söylediğim gibi, gerisin geriye İlahi Öz’üne doğru gitmeyi sürdür. Daha başka bir şeyi terennüm etmeyip, bir tek şu mantra’yı terennüm edin: ‘İlahiyim ben; İlahiyim ben; İlahiyim ben.’

Bu mantra, hayattaki tüm negatifliği alıp götürür. Her yerde yalnızca pozitiflik görürsünüz. Muazzam bir cesaretle ve özgüvenle dolup taşarsınız.

İçinde bulunduğunuz her durumda kendi kendinize, ‘İlahiyim ben; İlahiyim ben; İlahiyim ben,’ diye hatırlatın. Buna inandığınız takdirde, yeterli olur.

Kaynak: Sabah, Prema Shanti Ashram’da Gençlik Satsang’ı, 27 Eylül 2018, Escobar

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 04 2023 H1

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S  Soru: mukti’yi (kurtuluşu) arzulayarak seva yapma arzusu, bencillikten uzak bir hizmet midir yoksa bencilce bir hizmet midir?

 

Swamimukti’yi arzulamak, bencilce bir arzu mudur yoksa bencillikten uzak bir arzu mudur? mukti’nin ne olduğunu anlaman gerekir. mukti, bir ormana gitmek, bir mağarada saklanmak, yemek yememek, uyumamak ve ātma’yı deneyimlemeye çalışmak değildir – mukti bu değildir. Şayet şimdi ve burada bağımlı değilsen, bencillikten uzak haldeysen, mokşa’dır bu – kurtuluşa erer ve özgür olursun.

mokṣa özgürlüktür. Neyin özgürlüğüdür bu? Kendi arzularınızdan, kendi küçük hesaplarınızdan ve kendi bencilliğinizden kurtulmanın özgürlüğüdür bu.

mukti’yi edindiğiniz anda, yani kendi bencilliğinizden kurtulduğunuz anda, herkese muazzam yararınız dokunur. Bencillikten uzak hale geldiğiniz anda, her şeyde Tekliği görürsünüz. Bir anda, toplumdaki en yararlı kişi haline gelirsiniz. Demek ki, mukti, bencillikten uzak bir arzudur. Neden peki? Zira mukti’ye erdiğiniz anda, bencillikten uzak hale gelirsiniz – ve bencillikten uzak hale geldiğinizde de çevrenizdeki herkese çok yararı dokunan biri haline gelirsiniz. Ben derim ki, yapabileceğiniz en iyi hizmet, bencillikten uzak olan örnek bir kişi olmaktır – ve siz kendi bencilliğinizden kurtulmadığınız takdirde bu da mümkün olmaz. mokṣa ya da mukti, bencillikten yola çıkıp bencillikten uzak olmaya gitmekten başka bir şey değildir.

İşte o zaman tüm Yaratılış’ın Tekliğini deneyimlersiniz ve kalbiniz de kendiliğinden herkes ve her şey için sevgi ve şefkat duyar. Bu durumda, tüm insanlara yardım etmek üzere kapasiteniz dahilindeki her şeyi yaparsınız. Dolayısıyla, mukti bencillikten uzak bir arzudur.

24 Haziran 2018 | Satsang, Los Gatos, Kaliforniya

 

 

 

Devamını okuyun...

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR - 04 2023

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR
SAIPRAKASHANA.ONLINE

 

İlahi Diskur

12 Şubat 2020

Sabah Satsang’ı

Nakhon Pathom, Tayland - 2. Bölüm

 

Sathya Sai’ye bir bakın. Hem guru’dur hem de Tanrı. Hem yoldur hem de hedef. Öyle değil mi? Eşi benzeri olmayan bir kombinasyondur. Size hem nasıl yürüyeceğinizi öğretir hem de Kendisine ulaştırır. Her iki şekilde de yardımcı olur size!

Geçen gün, tanrıların son derece masum olduklarını söylemiştim: insanlar her neyi isterlerse, tanrılar bahşeder. Tanrılar birçok salikin dileğini yerine getirmiştir. Hiranyakashipu’nun bir dileğini Brahma gerçekleştirdi; Bhasmasura’nın dileğini Śiva’nın Kendisi yerine getirdi – ve onlar da Śiva ile Brahma’nın arkasına sığındı! Bu tanrılar dilekleri hiç yokuşa sürmeden gerçekleştirdiler.

Ne var ki, gurular öyle değildir. gurular Dakshinamurthy gibidir. Sizi çok ciddiye alır ve size neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretir. Sizi yönlendirmeden kolayca peşinizi bırakmaz. Bir kez guru’nun ayaklarına secde ettiniz mi, guru’nın emirlerine uymaya razı olmanız hiç fena olmaz. guru’nun en yüce emri ise, İlahiliğinizin farkındalığına ermenizdir – bu dünyadaki diğer her şey çocuk oyuncağı olarak kabul edilebilir. Parkta oyun oynamakla meşgul olan çocuklar gibi, insanoğlu da dünyada oyun oynamaktadır.

Gerçek hedef, hakiki evinize dönmenizdir. Sürekli olarak burada, yani şu dünyada olamazsınız. İnsanoğlu hakiki evine dönüş yolunu unutmuş durumda – oraya ulaşabilmesi adına kendisine gerekli şekilde yol gösterilmesine ihtiyaç duyar. guru, söz konusu farkındalığın edinilmesini sağlamak amacıyla duruma el koyup, “Yolunu kaybetmişsin, gel buraya. Seni evine geri götüreyim,” der. Sonra sizi kendi İlahiliğinize geri götürür. Her guru’nun amacı budur. guru’yu takip etmeniz ve Onun bencillikten uzak sevgi ile bencillikten uzak hizmetten oluşan iki ayak izini izleyerek gitmeniz gerekir.

Bu iki prensibin izinden giderseniz, hedefe varırsınız: Herkese ve her şeye yönelik sevgi; hiçbir ayrım yapmadan, karşılığında ne elde edebileceğinize ilişkin hiçbir beklentiniz olmadan yahut başınıza gelebileceklerden korkmadan verilen hizmet. Yoksa ticaret olur, seva değil. seva yalnızca vermektir; hiçbir şey alınmaz ve hiçbir beklenti olmaz.

Dakshinamurthy nadiren konuşur. Arada bir ağzını açsa dahi, bunun dışında daima sessizdir. Onun sessizliğini anlamak zorundasınız. Ben daima, “Benim sözlerimi anlamadığınız takdirde, Benim sessizliğimi nasıl anlarsınız ki?” derim. Öncelikle sözlerimin üzerinde tefekkür etmeniz gerekir. śravanam – ilk adım, dinlemektir; mananam – sonra onun üzerinde odaklanıp düşünmek gelir, tefekkür etmek, meditasyon yapmak gelir. En sonunda da nididhyasanam – uygulamak – gelir. Bu adımları takip ettiğinizde ancak, farkındalığa erersiniz. Aksi halde, guru ne denli yüce olursa olsun, takipçi hakiki varış yerine ulaşamaz. Öğretmen ne kadar yüce olursa olsun, öğrenci dersleri öğrenmek için hiçbir çaba göstermezse, sınavları nasıl geçer ki? Sonuç her ikisine de – yüce bir guru’ya da iyi bir takipçiye de bağlıdır. Yüce bir guru ile iyi bir takipçinin ikisi bir araya gelmelidir.

Hiçbirinizin Benim yüceliğimden kuşkunuz yok! (Gülüşmeler) Dolayısıyla, hakiki varış yerinize ulaşamıyorsanız, kabahat Bende değil. Bir yerde, öte tarafın çaba göstermemesi söz konusu demek ki. Benim gösterdiğim çaba, %100’dür; sizin tarafınızda da çaba %100 olmalıdır. Ben çok yumuşak davranan bir guru’yum. Takipçiye kolayca geçer not veririm. Sınav kağıdına birazcık yazsanız bile, size iyi not veririm, fazladan not veririm ve sınavı geçmenizi sağlarım. İyi notu hak etmeseniz dahi, Benim fazladan not verebilmem için en azından bir şeyler yazın. O kadarcık sevgi, o kadarcık çaba gösterdiğinizde, ümit var demektir. En iyisi, guru’ya teslim olmaktır. Onun söylediklerinin izinden gidin. İşte o zaman hedefinize varırsınız.

 

Bu İlahi Diskurun tamamını okumak için bakınız: LİNK

 

 

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 04 2023 H2

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Birçok kez, aile, seva ve iş de dahil olmak üzere her şeyin Swami’nin işi olduğunu belirttin. Senin işini ne zaman yapmamız gerektiğini nasıl bileceğiz? Yeni baba olmuş biri olarak yaşamda her şeyi dengelemekte zorlanıyorum.

 

Swami: İster evde ol, ister satsanga’da, her ne yapıyorsan yap, tüm eylemlerini Tanrı’ya sunduğun sürece bu eylemler hizmet halini alırlar. Eylemleri yaptığın andaki tavrın, eylemin ne hal alacağını belirler. Tavrın Tanrı’yı memnun etmekten yanaysa, o zaman tüm işler ibadet halini alırlar. Tavrın kendini memnun etmekten yanaysa, o zaman ibadetin tamamı iş halini alır. İşleri doğru tavırla yapmak, Tanrı’ya ulaşmana yardımcı olur.

Yaşlandıkça yeni roller alırsınız. Bazen yeni rolleri eski rollerle birlikte yürütürsünüz; bu nedenle rollere öncelik vermek önemlidir. Öğrenci olmayı seçtiğinde, önceliğin öğrenimindi. Yaşın ilerledikçe profesyonel biri oldun; işin ön plana, derslerin ise ikinci plana düştü. Profesyonel bir işin varken bir eş oldun ve bu nedenle önceliğin evin oldu, işin ikinci sıraya düştü. Şimdi çocuğun olduğuna göre, önceliği o aldı ve evin ikinci plana düştü. Üzerine aldığın bu yeni rolün daha çok dikkate ihtiyacı var.

Çocuğunu, ‘Bu çocuk benim ve onu önemli bir bilim adamı veya doktor yapacağım,’ şeklinde düşünerek yetiştirme. Bu çocuğun Tanrı’dan sana verilmiş bir armağan olduğunu, saf bir ruh olduğunu, onun bu saflığını koruman gerektiğini hissederek yetiştir onu – büyüdüğünde Tanrı haline gelmesi için yardım et ona. Çocuğu Tanrı’ya bu hislerle geri sunarsan, bir baba olarak iyi bir iş çıkarmışsın demektir.

Tanrı’nın malının ve hediyesinin sadece güvenilir bir emanetçisi olduğun hissiyle çocuğunu büyüttüğün takdirde, doğru bir tavır sergilemiş olursun. Kalbin sana çeşitli görevlerin arasında ne şekilde zamanını bölmen gerektiğini söyleyecek. Bu hisle yaşarsan eğer, Tanrı her an, her dakika doğru şeyi doğru zamanda ve doğru şekilde yapman konusunda sana rehberlik edecek.

3 Şubat 2017, Sai Anandam, Gençler için sabah satsang’ı, Singapur

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 04 2023 H3

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Aynı gayreti sarf etmemize rağmen yaptığımız şeyler bazen başarıya ulaşıyor, bazen de ulaşmıyor. Neden böyle?

 

Swami: Her şey buraya gelmiş olduğunuz nihai maksat tarafından yönetilir. Tanrı’ya, ‘Sadece spiritüel olmalıyım, hayatımı dharmic bir şekilde yaşamalıyım, hayatımı Seni memnun edecek şekilde yaşamalıyım,’ şeklinde dua edersen, her şey buna göre gerçekleşiyormuş gibi gözükür. Başarı da seni sadece bu nihai amaca götürecekse gelir. Öbür türlü, bu yolda ilerlemezsen eğer başarısızlık gelir, zira o rehberlik daha yüksek bir seviyeden gelmektedir. Ne istediğin konusunda net ol. Her ne istediysen, onu alacaksın.

Dünya bir kalpavriksha’dır – istekleri yerine getiren ağaçtır. Her ne sorarsan, bahşedilir. Bir yandan Hitler ve Büyük İskender haline gelebilirken, diğer yandan Bharata ve Janaka haline gelebilirsin. Başarı olarak gördüğümüz şey son derece kişiseldir. Birisine başarı gibi gözüken şey, diğeri için başarı değildir. Size göre başarı olan bir şey, küçük bir çocuğa göre başarı değildir. Doğmuş olan bir çocuk için başarı yürüyebilmektir. Milyar dolarlık çeki olsa bu çocuğun, yırtıp atar. Çocuğa göre başarı değildir bu; onun için önemli olan, yürümek ve koşmaktır.

Sizin için başarı, başarılı bir iş adamı olmaktır. Büyük bir bilgin için başarı para değildir, daha çok bilgi edinmektir. Bir başka kişi için başarı savaşlar ve krallıklar kazanmak olabilir, bu kişi bilimle ilgilenmeyebilir. Başarıya dair tüm bu fikirler bireyseldir. Başarının kendiniz için anlamını tanımlamanız gerekir. ‘Bana göre başarılı bir hayat budur,’ (demeniz gerekir).

1 Şubat 2020, Kodai Ailesi ile Satsang, Singapur

Devamını okuyun...

SORU CEVAP ALINTILARI - 04 2023 H4

SAİ UVACHA'DAN YAPILMIŞ
SORU CEVAP ALINTILARI

 

S Soru: Önemli bir Malezyalı salik bir keresinde Swami’ye, “Daima seva yapan (kişileri, deyim yerindeyse) maraton koşucularını nasıl bulabilirim?” diye sormuştu. Bu sorunun cevabı nedir?

 

Swami: Sadece, içteki ve dıştaki ilahiliklerinin farkına varıp Tanrı gibi olmayı bırakmayanlar senin maraton koşucuların olabilir; zira onlar diğerlerinin acı çektiğini gördüklerinde sessizce oturamazlar ve dur durak bilmeden herkesin iyiliği için çalışırlar. Bu gibi kişilerin kalbi erir ve elleri hemen diğerlerinin ızdırabını ortadan kaldırmak için eyleme geçer. Sadece gerçekten ilahiliğin farkına varanlar, herkesle kendilerindenmişçesine bağlantı kuranlar bu maraton koşucuları olabilirler ve kimse onlara bir şey söylemeden dur durak bilmeden eylemde bulunurlar.

Bu gibi hisleri geliştirmek namasmarana, bhajanlar ve benzeri eylemlerin süreci sayesinde olur. Bu sürecin tamamının amacı Bir’liğin geliştirilmesi içindir. Bir el kendini kestiğinde, diğer el sormadan diğer eli bandajlar.  Bir bacak kırıldığında, diğer bacağa, “Lütfen benim yükümü alarak bir süre bana yardım et,” diyerek yardım istemez. Diğer bacak otomatik olarak yaralı bacağın yükünü devralır. Benzer şekilde, diğer kişileri ızdırap içerisinde gördüğünüzde, kimsenin sizden eylemde bulunmanızı istemesi gerekmez. Bu Bir’lik hissini bir kez hissettiniz mi, anında gerekeni yaparsınız.

Başkalarının ızdırabındaki Bir’liği görene kadar bu şeyleri yapmaya devam edin. Yol yordam budur. O zamana kadar, biraz orada biraz burada, parça parça yapın. İyi arkadaşlıklar içerisindeyken iyi hisler içerisinde oluyorsunuz; ne var ki, kendi yaşamlarınıza geri döndüğünüzde, seva yapmayı unutuyorsunuz.

22 Haziran 2018, Satsang, Sai Karuna, Atlanta, ABD

Devamını okuyun...
Bu kullanıcının RSS akışına abone olun

Yeni Resmi Websitelerinin Linkleri

OTURUM Aç YA DA KAYIT OL