Menu

Cart

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR - 10 2020

İLAHİ DİSKURLARDAN ALINTILAR
SAIPRAKASHANA.ONLINE

 

Salikler Tanrı ile beraber olmaktan dolayı nasıl mutlu iseler, Tanrı da salikleri ile birlikte olmaktan dolayı üstelik daha bir mutludur. Çocuklar anneleri ile birlikte oldukları için nasıl mutlu iseler, Tanrı da çocukları ile birlikte olduğu için daha bir mutludur.

Bugün burada birçok çocuk oturmakta. Annesi olmayan bir çocuk olabilir mi? Aynı şekilde, çocuğu olmayan bir anne olabilir mi? Etle tırnak gibi olan bir ilişkidir bu. Aynısı Tanrı ile salikleri arasındaki ilişki için de söylenebilir. Nerede bir salikin saf kalbi varsa, Tanrı’nın da orada mevcut olacağından emin olabilirsiniz. Bir çocuk ağlayarak annesini istediğinde, anne, her nerede olursa olsun, koşarak çocuğun yanına gelir. Aynı şekilde, salikler saf kalple yakarıp dua ettiklerinde, Tanrı’nın da onların yanında bulunmaktan başka çaresi yoktur. Tanrı ile salikleri arasındaki, etle tırnak gibi olan sevgi bağıdır bu.

Bir annenin bütün çocukları arasında hangisi ona canından daha da yakındır? Ona canından daha da yakın olan çocuk; anneye riayet eden, onu dinleyen ve ona sorun çıkarmayandır. Benzer şekilde, Rabbe bağlılığı olanlar arasında O’na canından daha da yakın olanı, anapekşa olan – yani hiçbir arzusu olmayan – saliktir.

Arzusuz olmak, iyi bir salikin en yüce niteliğidir. Böyle bir salik, Tanrı kendisine her ne verirse hoşnut olur. Tanrı’nın Kendi iradesini yerine getirmesi için sabırla bekler ve O’nun yoluna çıkmaz. Böyle bir salikin kendisine ait herhangi bir zihni, herhangi bir arzusu veya herhangi bir iradesi yoktur. O salik için her şey, Tanrı’nın istediği şeydir, Tanrı’nın dilediği şeydir.  

Tıpkı, annesi her ne yaparsa, her neyi verirse, ondan daima hoşnut olan ve her zaman onun sözünü dinleyen ve onun arkasından giden iyi bir çocuğa benzer. Ne var ki, aynen bir çocuğun büyümesi, okula gitmesi, dışarıda başka kişilerle bir araya gelmesi, yeni ilişkiler oluşturması, yeni arzular ve gayeler edinmesi ve artık annesini dinlememesi gibi, benzer şekilde salikler de dünyevi kişilerle olan birlikteliğe katıldıklarında, Tanrı’yı unuturlar ve arzuların peşinden koşarlar.

Bu yüzden, saf Tanrı bağlılığını muhafaza etmek için, iyi insanlarla birlikte olmak – arzudan uzak saliklerle olan birliktelik – çok önemlidir.

Budizm’de bir dua vardır: “Sangham şaranam gacçhami” – iyilerle, iyi insanlarla ilişki içinde ol. Sangham halinde olmadan, satsang halinde olmadan, Buddha’yı anlamak veya onunla birlikte olmak, yani her an Tanrı’yı anlamak veya O’nunla birlikte olmak mümkün değildir. İyi insanlarla arkadaşlık ettiğinizde, iyi şeyler yapma eğiliminde olursunuz. Dharmam şaranam gacçhami – iyi şeyler yapın ve her zaman iyi yolu izleyin. İyi insanlarla birlikte olduğunuzda ancak, iyilik yolunu takip edersiniz. İşte o zaman Tanrı ile birlikte olabilirsiniz – Buddham şaranam gacçami – İlahi Olan ile birlikte olabilirsiniz.

 

Bu İlahi Diskurun tamamını okumak ve İlahi Ziyaret hakkında daha da bilgi edinmek için bkz:

19 Şubat 2019
"Home Sai"de Akşam Satsang'ı
Vientiane, Laos
Alıntılar


Son DüzenlenmePazar, 27 Eylül 2020 13:52

Yeni Resmi Websitelerinin Linkleri

OTURUM Aç YA DA KAYIT OL