Wolontariat

Obejmuje pomoc potrzebującym w zakresie materialnym, edukacyjnym i zdrowotnym:

karmienie osób, które potrzebują wsparcia,
zbiórka odzieży, kosmetyków i rzeczy pierwszej potrzeby dla potrzebujących,
śniadania dla dzieci, program „Annapoorna”
masaże, rehabilitacja i fizjoterapia manualna.