Szkoła duchowa dla dzieci i młodzieży – program GROWING TO BE GOD

Szkoła duchowa dla dzieci i młodzieży – na podstawie książki „Growing to be God”

Jest to program przeznaczony dla dzieci w trzech grupach wiekowych:

młodsza grupa – dzieci poniżej 9 roku życia,
średnia grupa – dzieci w wieku 9 -12 lat,
starsza grupa – dzieci powyżej 12 lat.

Każda z grup dzieci otrzymuje wiedzę i praktykuje ją w codziennym życiu. Wiedza ta obejmuje podstawowe wartości ludzkie promowane przez Sai Babę: miłość, pokój, prawda, właściwe postępowanie, niekrzywdzenie, sprawiedliwość, harmonia, charakter i służba.

Zarówno program nauczania jak i książka „Growing to be God” są pobłogosławione przez Swamiego.