Rzym, Włochy, 8 kwietnia 2019 – boski dyskurs

Łaska Boga jest dostępna dla każdego – nigdy nie ma dyskryminacji – ale jeśli wasze serce jest zamknięte, nie zrozumiecie tego, tak jak światło słońca nie wejdzie do pokoju, w którym zamknęliście drzwi i okna. Podobnie bez rozróżniania musicie wszystkim podawać pożywienie. Każda głodna osoba zasługuje na posiłek i na łaskę Boga. Ahara nidra bhaja […]

Rzym, Włochy, 3 kwietnia 2019 – boski dyskurs

Manuszjanam sahasreszu kaśćid jatati siddhaje jatatam api siddhanam kaśćin mam wetti tattwatah Spośród wielu tysięcy ludzi, może jeden dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę. Spośród tysięcy ludzi, którzy uważają, że próbowali mnie poznać, być może jedna osoba naprawdę w końcu mnie poznaje. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że […]

Chigwell, Wielka Brytania, 3 kwietnia 2019 – boski dyskurs

Wedaham samatitani wartamani ća Ardźuna bhawiszjani ća bhutani mam tu weda na kaśćana. (Znam całą przeszłość, teraźniejszość a także, Ardźuno, przyszłość i żywe istoty; mnie jednak nie zna nikt.) Bahuni me wjatitani dźanmani tawa ća Ardźuna tany aham weda sarwani na twam wettha parantapa (Wiele było moich narodzin, twoich też, Ardźuno, wszystkie je znam; ty […]

5 sierpnia 2018, Singapur – boski dyskurs

Chociaż istnieje wiele rodzajów ozdób, złoto to złoto; chociaż istnieje wiele gatunków krów, mleko to mleko; chociaż istnieje wiele rodzajów odzieży, nić to nić; chociaż istnieje wiele religii i wyznań, przeznaczenie jest jedno i to samo. Nie znając tej prawdy, będąc pogrążeni w ignorancji, ludzie mają różnorakie rozumienie i doszukują się różnic. Co innego mogę […]

31 marca 2019, Dubaj – boski dyskurs

Śariram surupam tatha wa kalatram, jaśaśćaru ćitram dhanam meru tuljam, guroranghri padme manaśćenna lagnam, tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim. (Ciało atrakcyjne, równie piękna żona, sława wspaniała, bogactwo niczym góra Meru, ale jeśli do lotosowych stóp guru umysł nie lgnie, co z tego, co z tego, co z tego, co z tego?) Piękne […]

26 września 2018, Argentyna – boski dyskurs

To, o czym myślicie, że istnieje, naprawdę nie istnieje, a o czym myślicie, że nie istnieje, w rzeczywistości istnieje. Bo to, co naprawdę istnieje jest Boskością, która przenika wszystko, a to, co nie istnieje, jest iluzją tego świata. (Wiersz telugu) Drogie ucieleśnienia boskości, wielbiciele i dostojnicy! Tak jak naprawdę istnieje tylko jedno słońce, ale odbija […]

25 września 2018, argentyna – boski dyskurs

Purnam adah purnam idam, purnat purnam udaćjate, purnasja purnam adaja, purnam ewa awaśiszjate. Tamto, czyli brahman, jest pełnią, to, czyli stworzenie, jest pełnią, z tamtej pełni wyłania się ta pełnia; chociaż z tamtej pełni pochodzi ta pełnia, tamta pełnia pozostaje taka sama. Drogie ucieleśnienia pełni! Ten werset z Wed wyjaśnia najwyższą prawdę. Wszystko rodzi się […]

4 kwietnia 2018, szwajcaria – boski dyskurs

To, o czym myślicie, że istnieje, w rzeczywistości nie istnieje; To, o czym myślicie, że nie istnieje, w rzeczywistości istnieje. Prawda jest taka, że ten świat nie istnieje, lecz wszędzie istnieje tylko bóg. (Wiersz telugu) Świat, jaki postrzegacie zmysłami fizycznymi, wydaje się wam absolutnie rzeczywisty. Gdy możecie coś dotknąć, posmakować, zobaczyć, powąchać lub usłyszeć, wierzycie, […]

3 kwietnia 2018, Szwajcaria – boski dyskurs

Narasimha Murthy jest nauczycielem, dlatego umie mówić. Przyszedł on do Baby, gdy miał 19 lat. Wtedy miał mnóstwo ciemnych włosów. Sreenivas przyszedł do Baby, gdy miał 15 lat. Jego ojciec był komisarzem policji, a matka – lekarzem. Rodzice nie mogli nad nim zapanować, dlatego oddali go Babie i poprosili, żeby On to zrobił. Baba jest […]

11 sierpnia 2017, sesja poranna Sai Ananda, Kuala Lumpur, Malezja – wyjątki

Ciało złożone z pięciu żywiołów jest bardzo kruche; nie wiadomo, kiedy przyjdzie pora na porzucenie go. Chociaż ludzie mówią, że powinno się żyć sto lat, nie powinieneś wierzyć w takie rzeczy. Czas odejścia może wypaść we wczesnym dzieciństwie, w młodości, w średnim wieku lub w starości. Może się to zdarzyć w środku lasu, w mieście albo w wodzie. […]

14 lipca 2015 (wieczorem) – Aśram Añuli, Ebe, Nigeria – Wyjątki

Bhagawadgita, która zawiera nauki samego Boga, stwierdza: „Wszyscy ludzie na tym świecie są nieodłączną częścią mnie. Istnieje tylko jedna prawda, a różni mędrcy mówią o niej różnie”. Ucieleśnienia boskiej miłości! Różnorodność, różnice i wielość, jakie widzicie na tym świecie, są wynikiem ignorancji. Gdy z ignorancją oglądacie świat, widzicie mnóstwo różnic, ale gdy wejrzycie w głąb, […]

Satsang w mieszkaniu dr Seshadri w Singapurze – Wyjątki

Naham manuszjo na ća dewa jakszah; na brahmana kszatrija wajśja śudrah; na brahmaćari grihi wanasthah; aham satja bodhakah satjam śiwam sundaram. (Nie jestem człowiekiem ani bogiem czy nadczłowiekiem; ani nie jestem braminem, kszatriją, wajśją czy śudrą; nie jestem na etapie życia brahmaćarina, grihina czy wanasthy; jestem nauczycielem prawdy, moją naturą jest prawda, dobro i piękno). W trzech światach nie ma nic, czego bym nie znał […]