Menu

Cart

Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland

Contactpersoon

Adres:
Spinetstraat 42

Etten-Leur 4876XS Nederland

Telefoonnummer: 0031652520594

Overige informatie

Overige informatie:

Beleidsplan:

De oprichting van de Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland is voortgekomen uit de leringen en projecten van de grote Indiase leermeester Sri Sathya Sai Baba die zijn leven heeft gewijd aan het over de hele wereld verspreiden van de boodschap van de eenheid van alle godsdiensten en het belang van het vestigen en verspreiden van de menselijke waarden (met name Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid) en daarnaast in meer praktische zin het helpen van de medemens door het oprichten van gratis toegankelijke scholen en universiteiten – waar naast kennisoverdracht veel nadruk wordt gelegd op leven volgens menselijke waarden, dienstbaarheid aan de medemens – , het stichten van ziekenhuizen met gratis verzorging en het tot stand brengen van grote drinkwaterprojecten in India. Dit alles vanuit de gehele wereld gefinancierd zonder enige vorm van fondsenwerving. Bekend zijn zijn uitspraken “Love All, Serve all” en “Help Ever, Hurt Never”.

Uitgaande van de leringen van Sri Sathya Sai Baba heeft de Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland de volgende doelstelling :

1. Het vestigen van Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid.
2. Het uitdragen en in praktijk brengen van deze vijf waarden
3. Het verspreiden van de waarheid van de eenheid van alle religies en levensbeschouwingen.


Gebaseerd op deze doelstelling verrichten wij de volgende activiteiten :

  • Het regelmatig, minstens één keer per maand, organiseren van spirituele en sociaal-culturele bijeenkomsten met activiteiten zoals lezingen, workshops, meditaties en muzikale uitvoeringen.
  • Minstens één keer per jaar een spiritueel weekend organiseren met diverse activiteiten voor de deelnemers, zoals lezingen, workshops, meditaties en muzikale uitvoeringen.
  • Het regelmatig openstellen, in stand houden en uitbreiden van een openbare spirituele religieuze bibliotheek met vooral literatuur van diverse religies en levensbeschouwingen en over menselijke waarden.
  • Het regelmatig uitvoeren van onbaatzuchtige humanitaire dienstverlening voor hulpbehoevende mensen, zoals het verstrekken van gewenste levensmiddelen.
  • Alle genoemde activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd en zijn vooral bedoeld ter bevordering van de spirituele ontwikkeling van mensen waarbij iedereen welkom is om deel te nemen, ongeacht afkomst, ras, religie of levensbeschouwing.
  • Onze activiteiten worden per e-mail, via onze website www.saianandam.nl en op sociale media bekend gemaakt om zo velen te kunnen inlichten.

Financiën

  • Wij hanteren geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden en andere vrijwilligers verlenen onbaatzuchtige diensten voor de genoemde activiteiten en ontvangen geen financiële beloning.
  • Geldmiddelen ontvangen wij middels donaties, fondsen, erfstelling, legaat, schenking of gift dan wel andere baten, zonder enige vorm van fondsenwerving en zonder winstoogmerk.
  • Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, met name door de penningmeester, en wordt besteed aan alle genoemde activiteiten en onkosten die gemaakt worden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden :

Dhr. Kiran Thumma – voorzitter

Kiran studeerde aan Swami’s college in Prashanti Nilayam en wil nu Swami’s leringen toepassen en werken aan eenheid (om te beginnen) binnen Sai Anandam. Hij past goed in de rol van voorzitter. Kiran is een warme persoonlijkheid die zich altijd correct zal uitdrukken en zich dienstbaar opstelt.

 

Dhr. Jacques Klijndijk – bestuurslid 

 

Swami’s boodschap: “Transformatie van Ik, naar Wij, naar Hij”, spreekt Jacques erg aan. Zijn ervaring opgedaan als manager in het bedrijfsleven wil Jacques, met groot enthousiasme, inzetten om Swami’s missie binnen Sai Anandam Nederland gestalte te geven.

 

Dhr. Balaji Adhimoolam – penningmeester

Balaji is de stille motor achter de financiële administratie bij Sai Anandam. Hij studeerde samen met Kiran aan de universiteit van Swami in Prashanti Nilayam. Hij heeft veel plezier in zijn rol als penningmeester en het is fijn om hem in het bestuur te hebben.
 

Mvr. Shanti Snijders – secretaris

Shanti is veel actief voor en achter de schermen in zowel de organisatie als bij praktische uitvoering ervan. Ze wil niets liever dan Swami’s missie uitdragen als Zijn instrument en op verschillende creatieve manieren mensen bij elkaar brengen en helpen in hun spirituele groei! Haar motto: Handen uit de mouwen met liefde in het hart!

 

Dhr. Pavan Dadlani – bestuurslid

Pavan nam eerder al de leiding bij het online opzetten van de bibliotheek en verricht nog steeds veel werk achter de schermen bij Sai Anandam. Hij is al heel lang devotee van Swami en klaar om Zijn goddelijke werk te verrichten bij Sai Anandam Nederland!

 

RSIN Nummer: 855683132

KVK Nummer: 64478696

IBAN Bankrekeningnummer: NL12 ABNA 0431302405

Postadres: Spinetstraat 42, 4876XS

Vestigingsplaats: Etten-Leur

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Log In or Register