Menu

 

 

 

Cart

П&О - цитати

 

Прашање: Свами, многу се радувам кога ги пеам Твоите бхаџани и Твоето име (нама), но понекогаш, кога пеам за Тебе, тешко ми е стварно да се поврзам со Тебе и да мислам на Тебе во текот на целиот бхаџан. Дали може да нè посоветуваш како стварно да се поврземе со Тебе преку бхаџан и преку намасмарана?

Свами: Помислете за момент: во кое време не сте поврзани со Мене додека трае бхаџанот? Се исклучувате само тогаш кога мислите на самиот бхаџан. Врската треба да тече, но во мигот кога мислите дека вие сте чинителот, дека вие сте пеачот, таа се прекинува. Во моментот кога живеете за тоа што другите мислат за вашиот бхаџан, врската ја снемува. Во моментот кога почнувате да се грижите за мелодијата (рага), ритамот (тала), за хармониумот и таблата, врската се прекинува. Бхаџанот треба да дојде од вас. Нека тече слободно. Не дозволувајте да биде попречен од други нешта – што мислат другите за вашиот бхаџан, дали бхаџанот ќе оди добро со групата, дали хармониумот и таблата свират добро. Сите овие мисли ќе ви го одвлечат вниманието. 

Кога пеете од срце, верувајте Ми, нема ни да сфатите дека пеете бхаџан; бхаџанот ќе тече сам по себе. Сосредоточете се на тоа. Заборавете ги другите околу вас; чувствувајте дека нема никој, освен Јас и вие и тогаш пејте го бхаџанот. Ќе се почувствувате поврзано. Не ми требаат ни хармониумот ни таблата, или што било друго, ако не ви дозволуваат да се поврзете со Мене. Само седнете во некој агол во вашиот дом, мислете на Мене и пејте бхаџан како што ви доаѓа од срцето. Бхаџанот ќе има многу поголем ефект, отколку да пеете со сите луѓе кои ви го одвлекуваат вниманието. 

Служењето со пеење на божјото име им помага и на другите да пеат и да чувствуваат едност со Мене. Може да сте загрижени за бхаџаните, за таблата или за хармониумот, но другите луѓе не се загрижени. Тие се грижат единствено за тоа да го пеат Моето име и да станат блиски до Мене и тоа е добро да се прави. Возачот треба да остане буден за да можат патниците да спијат. Понекогаш треба да им помогнете на другите и нема ништо лошо ако го правите тоа. Кога сте сами, во вашиот дом, седнете во мирно катче и пејте што ви доаѓа од срце. Тогаш многу подобро ќе се поврзете со Мене.

Австралија, 30 декември 2014 (вечерна сесија)