Menu

 

 

 

Cart

Извадоци од говори

ИЗВАДОЦИ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021

 

Зошто треба да се прави сева (служење)? За кого треба севата да биде направена? Кога треба да се прави сева? Како треба да се прави сева? Кога правиш сева, треба да знаеш зошто ја правиш, за кого, кога, како и каде. Кога да се прави сева? Секое време е добро за да се прави сева. Каде да се направи сева? Сите места се добри да се прави сева. Како треба да се прави сева? Човек треба да прави сева без ни малку его. Каква сева треба да биде направена? Човек треба да прави сева врз основа нa личноста и  местото. За чиe добро севата треба да биде направена? Зошто човек треба да прави сева? Севата се прави за ваше добро. Секое место во секое време е добро за сева, но треба да се прави без трошка его, без врзување, без очекувања- и за чие добро? Треба да правите сева за ваше добро, затоа што севата ве прави подобра личност. Најдобрата причина за правење сева е вашиот личен напредок. Пред да и помогне на другиот, севата ти помага тебе затоа што те прави подобро човечко битие.

Сите се слуги, сите се слуги. Дрвата раѓаат плодови за доброто на другите, тие не ги јадат сопствените плодови. Реките течат за доброто на другите, тие не ја пијат сопствената вода. Кравите даваат млеко  за доброто на другите. Така што, ова тело ти е дадено за да им служиш на другите.

Гледај, во целиот универзум, сѐ што Бог креирал, е создадено за да му користи на некој друг. Дури и инсектите коишто постојат во трупот, исто така служат при процесот на распаѓање на мртвото тело. На сите им е дадена улога како да служат во оваа креација. Само луѓето забораваат да служат. Тие забораваат дека се родени за да служат. Тие мислат дека се родени да јадат,  спијат,  уживаат за на крајот да умрат. Како и да е,  животот ви е даден за да служите, и преку служењето да се реализирате. Сѐ друго што правите со вашиот живот е залудно и губење на време. Ова е основната и единствена причина за којашто секој од вас е создаден, да можете да им служите на другите, и преку вашата служба да станете подобри и божествени.

Кога каменот ќе напредне, станува растение. Кога растението ќе напредне станува животно. Кога животното ќе напредне станува човек. Кога човекот ќе напредне, тој или таа не треба да биде себичен, туку несебичен и да стане божествен.  Ако до крајот на еден животен век, тој човек не успее да стане божествен, тогаш таквиот живот е залудно потрошен.

4 јули, 2019 (ВЕЧЕРНА СЕСИЈА) - БАРСЕЛОНА, ШПАНИЈА

Шри Сатја Саи Увача Аудио книга втора