Menu

 

 

 

Cart

Извадоци од говори

 

Божествен говор

Извадоци

9 февруари 2020

вечерен сатсанг, Виентијан, Лаос

 

(Зборувајќи за Неговата придружба) Ги поведов сите овие луѓе со Мене бидејќи сакав да ја видат посветеноста на посветениците на Свами, овде во Лаос па, и они да научат нешто. Тие треба да ве видат вас, а не обратно. Кога Хануман се посвети на Господ Рама, тој исто така стана Бог. Кога луѓето гледаа во Хануман тие се чувствуваа благословени. Каде и да е Хануман, Рама е сигурно таму, исто така. Кога Радха се посвети на Кришна, таа стана божица. Денес ние велиме „Радха-Кришна“, со името на Радха пред името на Кришна, поради нејзината посветеност кон Него. Затоа, посветениците се поголеми од Бог. 

Еднаш, Господ Вишну го праша Нарада: „Кој е најголем посветеник?“

Нарада мислеше дека тој е најголем посветеник па, многу понизно рече: „О, Господе! Не прави да се чувствувам засрамено, бидејќи мислам дека јас сум најголемиот посветеник“.

Господ Вишну одлучи да му одржи лекција. Му рече: „Нарада, сакам да направиш нешто за Мене. Оди долу на Земјата и најди една личност што се вика Ави Саркар ( домаќинот на Свами во Лаос)“.

Нарада праша: „Што прави тој Ави Саркар? Дали како мене постојано го повторува Твоето име?“

Нарајана одговори: „Оди и види самиот што прави тој“.

Па, Нарада дојде во Лаос и продолжи да бара и бара сé додека конечно не го пронајде Ави Саркар кој беше зафатен со неговата канцелариска работа, не правејќи намасанкиртана воопшто. Нарада продолжи да се прашува кога овој Ава Саркар ќе го изговара името Господово па, да може да спореди  колку пати тој го изговара наспроти него, за да дознае кој е поголем.

Тој чекаше многу долго но, не слушна Ави Саркар да изговори ниту едно од имињата Господови; беше зафатен со неговата работа! Конечно, го следеше Ави Саркар до училиштето каде Нарада виде многу деца и учители како повторуваат: „Саи Рам, Саи Рам“. И посветеници исто така кажуваа: „Саи Рам“. Тогаш Нарада сфати што мислеше Нарајана: „Моето седење и повторување само на Божјото име, без да правам нешто друго не е знак на големина. Кога некој ја прави Божјата работа со учење на многу други да го повторуваат Божјото име, е тоа е големо служење“.

 (Зборувајќи за браќата  Џисвани) Токму сега тие пеат: „Акханда џоти џалао, према џоти џалао, гјана џоти џалао“, што значи: „Со палење на ламбата, донеси светло во темнината“. Господовото име ја претставува светлината на ламбата. Не е доволно само во нечиј дом да има светлина но, ако ги научите другите како да ја запалат ламбата на посветеност, тогаш нивните животи ќе станат светли и ќе блескаат. Тоа е многу поважно од вашето повторување на Божјото име и мислењето дека сте големи. Ако можете да го донесете Бог во животот на многу луѓе и да ги направите подобри нивните животи, тогаш сте голем посветеник.

            За да го прочитате Божествениот говор во целост и да дознаете повеќе за Божествената посета, погледнете на: 

https://drive.google.com/file/d/1x7DWgfW4OdEg1OAxokUKlvFk8xNRTATQ/view