Menu

 

 

 

Cart

Извадоци од говори

 

Божествен говор

Извадоци

Торино

16 април 2015

 

Бог е секогаш присутен. Кога срцето ви е свртено кон Бог, Го согледувате. Кога срцето ви е полно со светот, ја губите визијата за Бог. Сонцето што свети над Индија е истото Сонце што свети и над Италија. Тоа Сонце и ова Сонце не се различни. Сонцето е видливо во овие земји само поради вртењето на Земјата.

Кога некој ќе рече дека Сатја Саи Баба е отелотворение на тој божествен принцип, како може Тој да е различен овде или таму? Како можат да кажат дека Тој не постои сега, а дека постоел претходно? Како некој може да рече дека Тој дошол, а потоа заминал? За вечниот принцип на Атмата не постои смрт. Како за еден аватар може да постои смрт? Умираат само телата, а не Атмата. Тоа е вистина како за Мене, така и за вас, бидејќи ние сме навистина истите отелотворенија на Атмата.

Умот е основата на целата оваа Креација. Тој е причината за нечие ропство или ослободување. Свртете го умот кон Бог – ослободени сте. Свртете го умот кон светот – заробени сте. Тоа е како клуч на врата: ако го свртите на десно, се отвора; на лево, се заклучува. Умот е вратата. Ако ја отворите, на другата страна ќе ја видите вистината.

Додека бев во Путтапарти, оние што не веруваа во Бог ги подучував дека Бог постои. Многумина од вас овде беа таканаречени атеисти. Многумина од вас не веруваа во постоењето на Бог. Откако дојдовте во близина на Бхагаван, ја разбравте вистината дека Бог постои.

Но, мислевте дека Бог постоеше надвор, како Сатја Саи Баба или како Исус Христос или Буддха или како што се опишува во другите религии. Сега ве учам дека Бог не постои надвор, Тој постои внатре.

Ова го проповедаше и Исус Христос. Тој прво рече: „Јас сум божји гласник.“ Мислеше дека Тој и Бог се различни. Бог постоеше на небото, а Исус беше на Земјата за да ја проповеда пораката. Потоа, додека беше на крстот, Исус изјави: „Јас сум божји син. Јас сум дел од Бог; Бог е дел од Мене.“ На крајот, штом го напушти телото, сфати дека Тој и Неговиот Татко се едно. На овој начин ве подучувам на повисоките лекции и повисоките вистини на животот.

Сè што очекувам од Моите посветеници е повеќе да не зборуваат и расправаат. Сега морате да дејствувате за да ја остварите својата божественост. Го разбивам привидот дека Бог можете да Го видите само ако отидете да одредено место во одредено време. Бог е таму каде што сте вие. Самото ваше постоење е доказ за постоењето на Бог. Но, знаењето на вистината и искусувањето се две различни работи.

Секогаш ве нарекувам „отелотворенија на божественоста“, „отелотворенија на вистината“ и „отелотворенија на љубовта“ бидејќи знам дека веќе сте Тоа. Исто како што морате да отворите врата за да видите што има надвор, морате да го отстраните сето тоа што не е Бог во вас за стварно да видите што сте.

Бог постоеше пред да дојде Сатја Саи Баба. Бог дојде во облик на Сатја Саи Баба. Тој ќе дојде во многу други облици, вклучувајќи ја и вашата лична божественост. Јас ќе продолжам да ве подучувам за истата вистина. Не сум учител кој дозволува учениците да паднат и да го напуштат училиштето. Сè додека не положите, морате да учите повторно и повторно и повторно.

 

За да го прочитате целиот божествен говор и да дознаете повеќе за божествената посета, видете на:
https://drive.google.com/file/d/0B_d-MkauASQ9QnA1bGNZWVpZdms/view