Papasakosiu jums, kas nutiko šį rytą. Tai buvo stulbinantis pokalbis tarp amžino Dievo, koks yra Svamis, ir keturmečio mažylio, šiandien švenčiančio savo gimtadienį. Šis mažas berniukas atėjo su klausimu, žinoma, ir su tortu, bet jis buvo labai drovus, todėl nepravėrė burnos. Jis Svamio nieko neklausė. Tada Svamis paklausė jo tėvo, kodėl berniukas slepiasi už nugaros. Kodėl jis nieko neklausia? Tėvas atsakė: „Iki šiol jis mūsų klausinėjo, kada gi jis bus su Prema Sai!“ Svamis jam atsakė, kad šie vaikai gimė todėl, kad jie turi būti su Prema Sai! Jie visi vienas po kito ateina čia, kaip senovės rišiai, kurie suprato, kad turi gimti Viešpats Rama, ir todėl apsigyveno aplink Ajodją. Nors tėvai Dašaratha ir Kausalja Ramos dieviškumo nesuvokė, bet rišiai atkeliavo į miškus aplink Ajodją. Taip ir tada, kai atėjo Krišna, dievai ir pusdieviai buvo pasiryžę įgauti karvių ir veršiukų pavidalus, kad tik būtų šalia Krišnos ir džiaugtųsi Jo artumu. Taip yra ir su šiuo Avataru. Dabar rišiai įsikūnija žemėje kaip šie maži berniukai ir mergaitės,  kurie bus šalia Svamio ir tarnaus Jam kitoje inkarnacijoje, kuri ateis jau netrukus.

Be to, ten buvę tėvai pasakė: „Svami! Vakar dienos kalba buvo nuostabi. Tu taip aiškiai paaiškinai ir kalbėjai apie gyvenimo Tiesą, tikslą. Tai, kaip Tu visa tai pasakei, buvo labai nuostabu.“

Svamis jiems atsakė:

„Žinote, dabar Aš gavau auditoriją, kurios visada norėjau! Taigi dabar kalbu tai, ką noriu kalbėti! Anksčiau Mano auditorija buvo mišri. Joje buvo artinų – žmonių, atėjusių išspręsti savo sveikatos, šeimos ar finansinių problemų. Taip pat buvo artharthinų – žmonių, kurie gyvenime norėjo daugiau ir niekada nebūdavo patenkinti tuo, ką turėjo. Jie norėjo turto, šlovės, galios, posto, dar vieno verslo ir sandėrio ar panašių dalykų. Ten buvo ir džidžnasų – tų, kurie norėjo pažinti Dievo esmę, Sai Babos tiesą. Ten buvo ir LABAI LABAI NEDAUG džnaninų, kurie troško Mano meilės ir išminties. Todėl tokiai auditorijai, kokia tada buvo, Aš turėjau kalbėti taip, kad patiktų jiems visiems, kad pamokymų gautų jie visi. Štai kodėl turėjau tada taip kalbėti.“

Jei grįžtumėte mintimis į praeitį, tai prisimintumėte, kad anksčiau Svamio kalbos kartais trukdavo dvi valandas ir jose nebūdavo vienos bendros temos. Paprastai kalba būdavo labai įvairi, joje būdavo įvairių minčių, ko nors būdavo kiekvienam. Žinoma, galiausiai kiekvienas iš Svamio kalbos gaudavo žinią. Taip Jis patenkindavo kiekvieno skonį. Kaip Svamis sakydavo, tai buvo tarsi bufetas – kad kiekvienas galėtų pasiimti ir neštis namo tai, kas jam patinka. Bet šiandien Svamis patiekia meniu, tobulai pritaikytą džnaninams. Štai kuo Jis „maitina“ dabar. Jis duoda mums tik gryną absoliučią tiesą. Jis pasakė: „Aš galiu taip kalbėti, nes gavau auditoriją, kokios visada norėjau.“ Ar Jis nori pasakyti, kad šie dešimtokai ir priešuniversitetinio koledžo vaikinai yra toji Tatva džnanos auditorija?

Svamis pasakė: „Taip! Jie yra ta auditorija! Tos sėklos, kurios pasėtos jų širdyse, labai greitai įleis šaknis.“

Svamis kalbėjo toliau: „Tie maži vaikai nėra paprasti. Jų ryšys su Manimi yra labai senas. Aš juos atsivedžiau dėl Savęs, dėl Savo darbo, nes tam tikru metu būdami medžiu, kalnu ar upe, gyvūnu ar žmogumi, asketu ar karaliumi, ­būdami vienu ar kitu pavidalu, jie troško būti arti Manęs, – todėl jie dabar tai ir gauna.“

Štai kodėl jie yra tokie imlūs tam, ką Svamis bando jiems pasakyti. Jiems nesvarbu, ar yra pavidalas, ar nėra, nes jie gali patirti tą Svamio meilę. Tai iš vis kitokio stiliaus, kitokios padermės, kitokios kilmės ir kitokios kartos žmonės. Ir jei tokiame amžiuje jie yra tokie, tai galima tik įsivaizduoti, kokie jie bus sulaukę mūsų amžiaus, nes jie bus sugėrę tiek daug tyrumo, tad bus labai stiprūs visur, ką bedarytų, kur beeitų. Tai yra pasaulio viltis – būtent tai Svamis ir kuria.

Iš Madhusudano Naidu kalbos satsange „Tatva samykša“ 
2019 m. sausio 21 d., Satja Sai Grama, Mudenahalis

Sri Sathya Sai Vrinda

Video: Šri Satjos Sai sporto ir kultūros šventė Mudenahalyje, Satja Sai Gramoje, 2019 m. sausio 15 d.