Dieviškoji kalba Pasaulio jaunimo susitikime Mudenahalyje
2020 m. lapkričio 22 d.
(Transliacijoje  – nuo 1:34 val.)

Neikite priekyje Manęs, nes Aš galiu jumis nesekti.
Neikite paskui Mane, nes Aš galiu jūsų nevesti.
Eikite su Manimi ir būkite Mano draugu.

Tai vienintelis būdas nepaklysti ir nebūti paliktam. Eiti koja kojon su Manimi – tai vienintelis būdas mums amžinai būti kartu. Tiesa ta, kad niekas nieko neveda ir niekas nieko neseka. Iš tikrųjų kiekvienas keliauja savo kelionę savu greičiu.

Pasinaudosiu Sai Mukundos (prieš tai kalbėjusio 8-mečio berniuko) pavyzdžiu. Ten sėdėdamas, jis gali turėti savo baimių, bet stovėti šalia Manęs – tai visai kitokia patirtis. Tai jus pripildo pasitikėjimo, kad esate šalia paties jūsų pasitikėjimo Šaltinio, ir todėl nėra ko nerimauti, net jei ir tenka susidurti su visu pasauliu, kuris priešais jus, nes su jumis – jūsų pasitikėjimas, kad esate Dieviškas, ir todėl nėra ko bijoti, nėra ko nerimauti.

Būti susijungus su savo Dieviškumu – tai vienintelis būdas nebūti paliktam, nes kito kelio nėra. Aš vis primenu šį nedidelį posmą: „Nemirtingumą galima pasiekti tik tai žinant. Jokio kito būdo nėra.“

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Krišnos gimtadienio kalba
2020.08.11, Mudenahalis

Viešpats, kuris gyvena visuose, Vasudevos ir Devakės sūnus, sunaikinęs demonus Kamsą ir kt., bet dar svarbiau, kad tai visuotinis mokytojas, kuris nepriklauso vienam regionui, vienai kastai, vienai religijai, bet Jo mokymas iš esmės yra universalus. Tokiam Sadguru, tokiam guru, Džagatguru (Visatos Mokytojui), koks yra Krišna, mes lenkiamės šią ypatingą Krišna Džanmaštami (Krišnos gimimo) dieną.

Avataras iš begalinės atjautos ir meilės žmonijai, pasauliui, nusileidžia į jų lygį, į kūną, į pavidalą, su vardu ir turėdamas tikslą. O kai nusileidžia, Jis turi abi – ir džyvapragnią, individualią sąmonę, ir Daivapragnią, Dieviškąją sąmonę. Ką tai reiškia – individuali sąmonė, džyvapragnia, ir tuo pat metu Dieviškoji sąmonė, Daivapragnia? Daivapragnia reiškia, kad visais laikais, visose situacijose, visose vietose Avataras visada pilnai suvokia Savo Dieviškumą. O kai veikia pasaulyje, įgavęs vardą ir pavidalą, tam tikras savybes, turėdamas taip vadinamą misiją ar tikslą, Jis elgiasi tam tikru būdu – tai yra džyvapragnia.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2020 m. liepos 26 d. pradėjo veikti dvi naujos Sai svetainės.
Tai Sai sekėjų dovana Sadguru Šri Madhusudanui Sai 41-ojo gimtadienio proga.

Sadguru Šri Madhusudanas Sai
Tikrosios Savasties suvokimas – tai mano religija

>> https://www.sadgurumadhusudansai.com

Satja Sai Grama
Gyvojo Guru buveinė

>> https://www.sathyasaigrama.com

Daugiau Sai svetainių >> Nuorodose 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

Sadguru Šri Madhusudano Sai žodis Ramos gimtadienio proga
2020.04.03, Mudenahalis
(video su lietuviškais titrais)

Iš Ramos gyvenimo štai ko turime pasimokyti. Ramo vigrahavan dharmaha – Viešpats Rama yra dharmos įsikūnijimas. Dharajati iti dharma – tai, kas palaiko, kas visus apsaugo, yra dharma. O kas yra dharma? Kas yra dharma? Daryti gera yra mūsų dharma, atlikti savo pareigą, o mūsų pareiga yra daryti gera. Ką kiti mums daro – tai nesvarbu. Mes visada turime daryti gera. Tokia yra Ramos asmenybė. Ką kiti galvoja, ką kiti sako ar ką kiti mums daro, yra antraeilis dalykas. Tai, ką mes darome kitiems, yra svarbiausia. Ką mes galvojame, ką mes sakome, ką mes darome – tai yra dharma. O ta Atma dharma – būti geru, būti dievišku – yra toji dharma, kurios turime laikytis visomis aplinkybėmis, palankiomis ir nepalankiomis, kaip tai darė Viešpats Rama. Jis laikėsi Savo žodžio, Jis laikėsi Savo dharmos visose situacijose. Tokia yra Ramos asmenybė. Mes irgi turime stengtis sekti Jo pavyzdžiu.

Šiandien pasaulis kenčia, nes praradome šį dharmos jausmą. Štai kodėl kenčia visa žmonija, visas pasaulis, nes kažkur pakeliui mes pamiršome pagrindinę savo pareigą vienas kitam – tai yra daryti gera ir nekenkti. Būtent tai ir sukelia visas šiandieninio pasaulio bėdas. Taigi, jei kiekvienas iš mūsų pradėsime grįžti prie savo dharmos, t. y. darysime gera, – pasaulis taps geresnis.

Tai gali prasidėti nuo asmens – jūsų vjakti dharmos, asmens dharmos, paskui yra kutumba dharma – jūsų šeimos dharma, dar yra deša dharma – jūsų šalies dharma pasauliui. Ir kaip džati (kasta), manavadžati (žmonija) jūs turite dharmą vienas kitam. Tad jei darysime viską, ką turime daryti kaip žmonės, pasaulis taps geresnis. Ir tai yra vienintelis dalykas, ko turime išmokti iš Šri Ramos gyvenimo.

Visose situacijose laikykitės savo dharmos. Geriau mirti atliekant savo dharmą, nei pakeisti savo dharmą. Tokia yra dharmos idėja – jūs turite daryti gera, nepaisydami to, ką kiti daro jums. Štai toks buvo Šri Rama, tokie ir mes turėtume būti. Ir tai šį pasaulį padarys geresnį. Mes nuolat kitiems sakome, ką jie turėtų daryti ar ko neturėtų daryti. Tačiau kiek kartų savęs paklausiame, ar viską darome gerai, ar viską teisingai. Tad pirmiausia pažvelkime į save, prieš sakydami kitiems, ką jie turėtų daryti.

Laikykimės dharmos savo kasdieniame gyvenime. Neabejotinai iš tos dharmos visiems bus tik gerai. O matydamas jus kas nors kitas gali būti įkvėptas, tada daugiau žmonių gali būti įkvėpti, o paskui visas pasaulis ims eiti šiuo gerumo keliu.

Tokia yra ir Bhagavadgytos žinia. Bhagavadgytos žinia yra Mama dharma – atlik savo pareigą. Kaip mokytojas – atlik savo pareigą, kaip sūnus – atlik savo pareigą, kaip tėvas – atlik savo pareigą, kaip žmona – atlik savo pareigą, kaip vyras – atlik savo pareigą. Tai yra didžiausia pagalba, kurią galite padaryti pasauliui. Jei visi tinkamai atliktų savo pareigas, nereiktų jokių tarnystės organizacijų kaip ši.

Tik kai keli žmonės blogai atlieka savo pareigas, savo dharmą šiame pasaulyje, mums reikia, kad kiti ateitų ir tai kompensuotų – parūpintų tai, ko nebuvo parūpinta, padarytų tai, ko nepadarė tie, kurie turėjo tai padaryti. Bet jei kiekvienas žmogus pradėtų tai daryti, tai būtų Rama radžja (Ramos karalystė) – kur visi atlieka savo pareigas, daro gera kiek tik gali. Tada visas pasaulis taps geresnis.

Taigi mes turime suvokti šią idėją. Tai yra Rama Navami (Ramos gimtadienio) žinia: visi turėtų vykdyti savo pareigą tobulai, atsidavę, nesavanaudiškai, tada visas pasaulis taps geresnis. Nebereikės, kad kas nors kitas ateitų ir mums pasakytų, kaip tai padaryti. Mes turėtume žinoti patys, nes tai darome, kad darytume gera, mes tai darome kaip auką Dievui. Visi turėtų gyventi su tokia idėja.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

Patarimai kasdienei sadhanai
(video su lietuviškais titrais)

Aš pasakiau mūsų Sanathana Vani komandai, kad kiekvieną rytą ir vakarą transliuotų Rudram. Tegu visi susėda savo namuose. Net jei jie ir nemoka deklamuoti Rudram, tas garsas yra labai apvalantis. O po to tegu skamba bhadžanos, tegu tai būna kasdienė sadhana – po valandą ryte ir vakare. Septintą dieną Rudram kartokite 11 kartų su Čamakam – Ekadaši Rudram, o po septynių dienų vėl tai kartokite. Taip transliuokite kas 7 dienas. Tegu visi žmonės sėdi savo namuose ir galvoja apie Dievą – tai yra pats geriausias laikas galvoti apie Dievą.

Aš visada sakau – spinduliavimas, vibracija, materializacija – žmogų sudaro visi trys. Spinduliavimas – tai Atmanas, vibracija – protas, materializacija – kūnas. Matote, viskas, kas nutinka kūne, materijoje, yra susiję su vibracija prote. O kas nutinka prote? Protas yra tik Atmano vergas, taip ir turi būti. Bet Atmanas yra tyras ir nesuteptas. Kaip saulės šviesa, praėjusi pro spalvotą stiklą, yra išfiltruojama ir vaizdas atrodo spalvotas, taip ir Atmanas, perėjęs per protą, nešvarų protą, tampa nešvariu – atrodo nešvariu, kaip ir šviesa atrodo spalvota. Kūnas yra to nešvarumo atspindys. Net ligos, net ir tai gali būti nugalėta proto jėga.

Taigi, jei jūsų mintys tyros, jei nėra kupinos baimės ir panikos, bet pilnos tikėjimo ir atsidavimo, tai labai daug galima pasiekti. Pirmiausia, kas atsitiks – jūsų teigiamos mintys sukurs teigiamą aplinką aplink jus.

Matote, kartais sutikę kai kuriuos žmones jaučiamės labai pozityviai; kartais susitikus su žmonėmis visa energija iš mūsų akimirksniu išsiurbiama ir mes jaučiamės labai negatyviai. Taip yra todėl, kad aura aplink juos sudaryta iš jų minčių. Kūnas yra toks pats, jie gali būti labai gražūs ir išvaizdūs, bet šalia jų jūs jaučiatės labai negatyviai, nes jų protas nėra pozityvus.

Taigi, jei mes kuriame teigiamas mintis, šios mintys keliauja visur, vibracijos yra visur. Šios vibracijos padės ir kitiems taip pat puoselėti teigiamas mintis, įveikti mirties baimę ir visas šias ligas. Iš tikrųjų baimė šiuo metu yra didesnė pandemija, nei pats virusas. Tai aiškiai atskleidė mūsų silpnumą, mūsų kaip žmonių trūkumus – kaip mes bijome, kokie savanaudiški esame. Štai ką tai atskleidžia, ir tai yra laikas, kai mes galime pasižiūrėti į veidrodį ir paklausti: „Kas aš esu? Kodėl aš toks esu?“ Tai puiki proga.

Iš Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos Ugadi šventės proga
2020.03.25, Mudenahalis
Visa kalba su lietuviškais titrais >>  

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s