Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga buvo palaimintos 38 naujos Sai knygos (iš jų 6 – audioknygos), kurias 19 pasaulio kalbų išleido leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ tarptautinė vertėjų komanda „Šri Satja Sai Uvača“.  


Lietuvių kalba išleistos 3 naujos knygos:
„Šri Satja Sai uvača“ 11 ir 12 tomai
Šri Madhusudano Sai „Iš širdies“ 1 tomas

Apie visas knygas lietuvių kalba >> Sai svetainėje 

Anglų kalba išleistos 3 naujos knygos:

  1. „Šri Satja Sai uvača“ 16 tomas
  2. „Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija: kelionė laiku“
  3. „Kaip suvaldyti protą“ (Master the Mind)

„Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija:
kelionė laiku“
(Footprints of Love and Service - Sathya Sai’s Mission:
A Time Travel)

Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga Sadguru Šri Madhusudanas Sai seseriai Bhuvanai Santanam nurodė parašyti knygą apie Bhagavano Šri Satjos Sai Babos gyvenimą nuo pat Jo gimimo 1926 m. lapkričio 23 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d. Tai knyga-albumas, pilna nuotraukų ir dieviškųjų istorijų.

     

 

 

„Kaip suvaldyti protą“
(Master the Mind)

Šios knygos 4 tomuose skelbiamos Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos, kurias Jis pasakė 2020 m. pavasarį Satja Sai Gramos ašramo gyventojams. Tai ciklas kalbų, kuriose Jis moko 30 dienų sadhanos, kad savo protą suprastume, išanalizuotume, įvaldytume ir galiausiai jį „įlietume“ į Dieviškąją Savastį.

Leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ e-knygynas >>

Plačiau apie Sai leidyklą ir Uvačos komandą – Sai Svetainėje>>
Leidykla „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“
Tarptautinė „Uvačos“ šeima 
Izaokas Taigretas: „Dabar turime tiek medžiagos, kad pakaktų 30-čiai "Uvačos" tomų“