Patarimai kasdienei sadhanai
(video su lietuviškais titrais)

Aš pasakiau mūsų Sanathana Vani komandai, kad kiekvieną rytą ir vakarą transliuotų Rudram. Tegu visi susėda savo namuose. Net jei jie ir nemoka deklamuoti Rudram, tas garsas yra labai apvalantis. O po to tegu skamba bhadžanos, tegu tai būna kasdienė sadhana – po valandą ryte ir vakare. Septintą dieną Rudram kartokite 11 kartų su Čamakam – Ekadaši Rudram, o po septynių dienų vėl tai kartokite. Taip transliuokite kas 7 dienas. Tegu visi žmonės sėdi savo namuose ir galvoja apie Dievą – tai yra pats geriausias laikas galvoti apie Dievą.

Aš visada sakau – spinduliavimas, vibracija, materializacija – žmogų sudaro visi trys. Spinduliavimas – tai Atmanas, vibracija – protas, materializacija – kūnas. Matote, viskas, kas nutinka kūne, materijoje, yra susiję su vibracija prote. O kas nutinka prote? Protas yra tik Atmano vergas, taip ir turi būti. Bet Atmanas yra tyras ir nesuteptas. Kaip saulės šviesa, praėjusi pro spalvotą stiklą, yra išfiltruojama ir vaizdas atrodo spalvotas, taip ir Atmanas, perėjęs per protą, nešvarų protą, tampa nešvariu – atrodo nešvariu, kaip ir šviesa atrodo spalvota. Kūnas yra to nešvarumo atspindys. Net ligos, net ir tai gali būti nugalėta proto jėga.

Taigi, jei jūsų mintys tyros, jei nėra kupinos baimės ir panikos, bet pilnos tikėjimo ir atsidavimo, tai labai daug galima pasiekti. Pirmiausia, kas atsitiks – jūsų teigiamos mintys sukurs teigiamą aplinką aplink jus.

Matote, kartais sutikę kai kuriuos žmones jaučiamės labai pozityviai; kartais susitikus su žmonėmis visa energija iš mūsų akimirksniu išsiurbiama ir mes jaučiamės labai negatyviai. Taip yra todėl, kad aura aplink juos sudaryta iš jų minčių. Kūnas yra toks pats, jie gali būti labai gražūs ir išvaizdūs, bet šalia jų jūs jaučiatės labai negatyviai, nes jų protas nėra pozityvus.

Taigi, jei mes kuriame teigiamas mintis, šios mintys keliauja visur, vibracijos yra visur. Šios vibracijos padės ir kitiems taip pat puoselėti teigiamas mintis, įveikti mirties baimę ir visas šias ligas. Iš tikrųjų baimė šiuo metu yra didesnė pandemija, nei pats virusas. Tai aiškiai atskleidė mūsų silpnumą, mūsų kaip žmonių trūkumus – kaip mes bijome, kokie savanaudiški esame. Štai ką tai atskleidžia, ir tai yra laikas, kai mes galime pasižiūrėti į veidrodį ir paklausti: „Kas aš esu? Kodėl aš toks esu?“ Tai puiki proga.

Iš Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos Ugadi šventės proga
2020.03.25, Mudenahalis
Visa kalba su lietuviškais titrais >>