Sadguru Šri Madhusudano Sai patarimai visai žmonijai

Visiems sekėjams pasaulyje, visiems mokytojams, darbuotojams, mokiniams žinutė tokia: nebijokite, nepanikuokite. Tikėkite, atsiduokite, išlaikykite protą pozityvų. Išlaikykite savo įpročius švarius ir tyrus. Pasikliaukite Dievu, o ne visu kitu. Panaudokite šį laiką tam, kad nukreiptumėte savo žvilgsnį į vidų, o ne į išorę. Sužinokite apie save daugiau, nei apie išorinį pasaulį, ir išsiaiškinkite, kur esate silpni, kur klystate. Išmokite save ištaisyti, pagerinti. Ir tai tikrai pakeis pasaulį – po vieną žmogų, po vieną šalį. Žinoma, ateitis bus geresnė.

Dabar mes turime dėkoti negandoms. Kartais turime padėkoti sunkumams,  nes jie kiekviename išryškina mūsų geriausias savybes. Tai mus moko, kaip tapti geresniais žmonėmis.

Ir su šiuo jausmu, su šiais palaiminimais giedokite Maha mritjundžaja mantrą.

Oṃ
tryambakaṃ yadžāmahe
sugandhiṃ pušti-vardhanam
urvārukam iva bandhanān
mṛtyor mukšīya mā 'mṛtāt

Oṃ Śāntī Śāntī Śāntī

Samasta lokah sukhino bhavantu
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos)