Brangūs sekėjai Europoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje,
priimkite Mano gausius palaiminimus.

Kad ir kaip labai jūs visi norite su Manimi susitikti, bet Aš su jumis susitikti noriu dar labiau. Juk vienintelė priežastis, kodėl Aš esu čia, – tai suteikti džiaugsmo Savo sekėjams. Aš žinau, kad ir jūsų didžiausias džiaugsmas yra būti su Svamiu.  

Jūs visi tyromis širdimis meldėte ir su nesavanaudiška meile tiek daug ruošėtės organizuodami Mano apgyvendinimą ir kelionę, ir Aš esu labai patenkintas dėl visų jūsų pastangų, kurios, žinau, yra tik tam, kad Mane padarytų laimingą.

Dėl dabartinės padėties daugumoje Europos ir Viduriniųjų Rytų šalių, siekiant užtikrinti visų saugumą, reikia vengti viešų susitikimų, kaip pataria dauguma vyriausybių. Nors tikrai nėra ko nerimauti ar bijoti, tačiau turime gerbti vyriausybes ir jų patarimus, nes tai yra mūsų, kaip gerų pasaulio piliečių, svarbiausia pareiga. 

Kai kuriems iš jūsų gali būti apribota galimybė išvykti iš savo šalies, norint susitikti su Manimi, net jei ir atvykčiau į kaimyninę šalį, ir dėl to Man liūdna.

Daugybė sekėjų taip pat nuoširdžiai meldė, kad kelionė į Turkiją, Europą ir JK galėtų būti surengta vėliau, kai visi galėtų dalyvauti be jokių apribojimų, tą irgi reikėjo apsvarstyti.

Taigi dėl visų didžiausios gerovės Aš nusprendžiau šią kelionę atidėti vėlesniam laikui, kad visose šalyse galėtume daugiau laiko praleisti kartu.

Nenusivilkite, nes kai Svamis truputį atima, paskui duoda dar daugiau.

Laiminu, kad visi būtumėte sveiki ir laimingi; kad tarnautumėte vieni kitiems ir visam pasauliui; kad gyventumėte tikrosios Savasties suvokimo Anandoje (palaimoje).

Laukiu susitikimo su jumis – tai įvyks anksčiau, nei galite įsivaizduoti!

Su Meile,
Svamis

2020 m. kovo 12 d.