Sadguru Šri Madhusudano Sai 43-ojo gimtadienio kalba
2022 m. liepos 26 d., Satja Sai Grama, Mudenahalis

Ant vieno medžio gyveno du paukščiai – vienas apačioje, kitas viršuje. Apatinis paukštis vis lesiojo ant medžio buvusius karčius ir saldžius vaisius. Gavęs saldų vaisių, jis būdavo laimingas, o gavęs kartų – nusimindavo. Taip tęsėsi metų metus – tiksliau, trisdešimt dvejus metus. Ir tada šis apatinis paukštis pakėlė akis ir pamatė viršuje tupintį paukštį, kurio nedomino medžio vaisiai. Jis ten tupėjo ir viską stebėjo kaip liudininkas. Jis nei norėjo, nei nenorėjo valgyti. Jis tiesiog ten buvo. Ilgai ir giliai mąstęs apatinis paukštis, kuris visada žavėjosi viršutiniu paukščiu, tarė sau: „Ar aš irgi galiu būti toks, kurio neveikia tai, kas vyksta aplinkui? Jis nesidomi nei karčiais, nei saldžiais medžio vaisiais, jį domina tik ramybė, kurią patiria, palaima, kurią jis patiria būdamas liudininku.“ Ir lėtai bei nuosekliai, įkvėptas tos viršutinio paukščio dvasinės pusiausvyros, palaimos ir ramybės, apatinis paukštis ėmė stengtis kaskart šoktelėti viena šaka aukštyn, siekdamas suvokti, koks yra tas viršutinis paukštis. Todėl jis turėjo liautis lesti karčius ir saldžius vaisius, nes jo tikslas – pasiekti viršutinį paukštį – yra svarbesnis. Ir taip, šakelė po šakelės, vis šoktelėdamas aukštyn per vienuolika metų jis galiausiai pasiekė aukščiausią šakelę, kur tupėjo viršutinis paukštis, ir suprato, kad kito paukščio nėra. (Garsūs plojimai) Nebuvo jokio viršutinio paukščio, nebuvo ir jokio apatinio paukščio. Tai buvo tas pats paukštis, kuris buvo vadinamas apatiniu paukščiu, nes manė, kad jam lemta patirti tik gyvenimo džiaugsmus bei vargus ir kasdien stengtis, kad būtų laimingas. Tačiau tą akimirką, kai atsisakė kasdienių pastangų džiaugtis visokiais dalykais bei juos patirti ir nusprendė verčiau būti jų stebėtoju, jis suprato, kad ant viršutinės šakos tupi tas pats paukštis.

Sadguru Madhusudanas Sai iš Mudenahalio tęsia Satjos Sai Babos misiją

Dr. Hiramalini Sešadri

Kaip pastebėjo ministras pirmininkas Narendra Modis per nemokamos Šri Satja Sai Sandžyvani vaikų širdies ligoninės atidarymą Fidžyje šį balandį, Satja Sai Baba atskyrė ritualus nuo dvasinių dalykų, o dvasinius dalykus susiejo su nesavanaudiška meile ir tarnyste. Nuostabu, kad Babos meilės ir tarnystės misija stebuklingai plėtėsi net ir po to, kai 2011 m. Jis paliko šį pasaulį.

Fidžio ligoninė, kuri atrodė tarsi neįgyvendinama svajonė, yra tik vienas iš šios naujos energingos veiklos pavyzdžių. Per pastarąjį dešimtmetį labai išaugo Babos vykdomos maitinimo ir švietimo misijos mastas Indijoje. Daugiau kaip 500 000 mokinių valstybinėse mokyklose 25 valstijose ir 3 sąjunginėse teritorijose kas rytą gauna maistingus pusryčius. Beveik kiekviename Karnatakos rajone iškilo puikūs akademiniai miesteliai kaimo vaikams. Įkurtas ir privatus aukštojo mokslo universitetas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama mergaičių ugdymui. Be to, visoje šalyje pradėta stipendijų programa, skirta padėti pradinių klasių vaikams iš neturtingų šeimų.


Dieviškoji Naujųjų metų kalba
2022 m. sausio 1 d., Mudenahalis

Na ham manuśyo na cha deva yakśa
Na brahmachārigrahi vanaprasthāha
Na Brāhmana Kśatriyo Vaiśya śudraha
Aham Sadgurum Sathya Bodhakaha
Aham Sadgurum Jana sevakaha

Aš nesu nei žmogus, nei Dievas, nei pusdievis,
Aš nesu brahmanas, kšatrijas, vaišjas ar šudra,
Aš nepriklausau jokiai kastai.
Nepriklausau jokiam gyvenimo etapui,
ar tai būtų brahmačarjagrihastha, vanaprastha ar sanjasa.
Aš esu tiesiog vedlys, tiesos mokytojas.
Aš esu tiesiog vedlys, visuomenės tarnas.

Šią dieną pasirinkau kalbėti visiems sekėjams ir atsidavusiems, visiems gera linkintiems, mokiniams, darbuotojams ir visiems kitiems, kurie vienaip ar kitaip susiję su šia misija, nes tik Naujųjų metų dieną galiu sulaukti visų dėmesio.

Naujieji metai, kalendoriniai Naujieji metai, yra tas laikas, kuris padeda pažvelgti į savo praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Tai labai gražus laikas ­– Naujųjų metų akimirka. Tų akimirkų būna kasdien, bet mes joms neskiriame reikiamo dėmesio, reikiamos pagarbos, nežiūrime į jas pakankamai rimtai, tačiau Naujųjų metų akimirka yra kitokia. Tada pagalvojame apie tai, kokie buvome, galvojame apie tai, kokie esame, galvojame ir apie tai, kokie norime būti. Visa tai telpa į tą Naujųjų metų akimirką. Todėl pajutau, kad tai geriausias metas su jumis visais pasikalbėti.

Tad pamaniau, kad pradėsiu pasakydamas, kas aš esu. Aš esu tiesiog mokytojas, kuris moko tiesos. Esu tiesiog vedlys, vedantis tarnystės keliu. Ne daugiau ir ne mažiau. Būtent tokia yra mano užduotis. Štai kokia mano dalia šiame gyvenimo laikotarpyje. Toks yra mano tikslas ir mano lemtis. Todėl turiu tai pasiekti, kad ir kas nutiktų. Šiandien jums kalbu kaip Sadguru Šri Madhusudanas Sai.

2021 m. lapkričio 17–23 d.
Satja Sai Grama, Mudenahalis

Muzikos konferencija

Lapkričio 17–18 d.  vyko muzikos konferencija „Bharath Sangyta Samelan 2021“. Tai pirmoji tokio pobūdžio konferencija, kurioje įvairių žanrų, stilių ir mokyklų muzikantai kaip viena šeima susirinko ne tik koncertuoti, bet ir aptarti gydomąjį indų klasikinės muzikos poveikį, jos taikymą terapijoje, dirbant su autistais ir kt. Pranešėjai pabrėžė, kad ypač svarbu skatinti klasikinę indų muziką, ją saugoti ir jos mokyti jaunąją kartą.

Bhagavano Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga buvo palaimintos 38 naujos Sai knygos (iš jų 6 – audioknygos), kurias 19 pasaulio kalbų išleido leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ tarptautinė vertėjų komanda „Šri Satja Sai Uvača“.  


Lietuvių kalba išleistos 3 naujos knygos:
„Šri Satja Sai uvača“ 11 ir 12 tomai
Šri Madhusudano Sai „Iš širdies“ 1 tomas

Apie visas knygas lietuvių kalba >> Sai svetainėje 

Anglų kalba išleistos 3 naujos knygos:

  1. „Šri Satja Sai uvača“ 16 tomas
  2. „Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija: kelionė laiku“
  3. „Kaip suvaldyti protą“ (Master the Mind)

„Meilės ir tarnystės pėdsakai – Satjos Sai Misija:
kelionė laiku“
(Footprints of Love and Service - Sathya Sai’s Mission:
A Time Travel)

Šri Satjos Sai Babos 96-ojo gimtadienio proga Sadguru Šri Madhusudanas Sai seseriai Bhuvanai Santanam nurodė parašyti knygą apie Bhagavano Šri Satjos Sai Babos gyvenimą nuo pat Jo gimimo 1926 m. lapkričio 23 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d. Tai knyga-albumas, pilna nuotraukų ir dieviškųjų istorijų.

     

 

 

„Kaip suvaldyti protą“
(Master the Mind)

Šios knygos 4 tomuose skelbiamos Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos, kurias Jis pasakė 2020 m. pavasarį Satja Sai Gramos ašramo gyventojams. Tai ciklas kalbų, kuriose Jis moko 30 dienų sadhanos, kad savo protą suprastume, išanalizuotume, įvaldytume ir galiausiai jį „įlietume“ į Dieviškąją Savastį.

Leidybos draugijos „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“ e-knygynas >>

Plačiau apie Sai leidyklą ir Uvačos komandą – Sai Svetainėje>>
Leidykla „Šri Satja Sai Premamruta Prakašana“
Tarptautinė „Uvačos“ šeima 
Izaokas Taigretas: „Dabar turime tiek medžiagos, kad pakaktų 30-čiai "Uvačos" tomų“