Sadguru Šri Madhusudano Sai patarimai visai žmonijai

Visiems sekėjams pasaulyje, visiems mokytojams, darbuotojams, mokiniams žinutė tokia: nebijokite, nepanikuokite. Tikėkite, atsiduokite, išlaikykite protą pozityvų. Išlaikykite savo įpročius švarius ir tyrus. Pasikliaukite Dievu, o ne visu kitu. Panaudokite šį laiką tam, kad nukreiptumėte savo žvilgsnį į vidų, o ne į išorę. Sužinokite apie save daugiau, nei apie išorinį pasaulį, ir išsiaiškinkite, kur esate silpni, kur klystate. Išmokite save ištaisyti, pagerinti. Ir tai tikrai pakeis pasaulį – po vieną žmogų, po vieną šalį. Žinoma, ateitis bus geresnė.

Dabar mes turime dėkoti negandoms. Kartais turime padėkoti sunkumams,  nes jie kiekviename išryškina mūsų geriausias savybes. Tai mus moko, kaip tapti geresniais žmonėmis.

Ir su šiuo jausmu, su šiais palaiminimais giedokite Maha mritjundžaja mantrą.

Oṃ
tryambakaṃ yadžāmahe
sugandhiṃ pušti-vardhanam
urvārukam iva bandhanān
mṛtyor mukšīya mā 'mṛtāt

Oṃ Śāntī Śāntī Śāntī

Samasta lokah sukhino bhavantu
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Sunkumai ateis ir praeis.
Kiekvienas sunkumas yra galimybė tapti stipriu.
Nebijokite. Baimė nėra gerai.
Vienintelis būdas būti bebaimiu –
tai turėti didžiulį tikėjimą Dievu, esančiu viduje,
nes mes esame Dievas.
Nieko mums negali atsitikti, jei Dievas yra su mumis.
Jei tikrai tikite, kad esate dievai, kad esate dieviškos būtybės,
tada galite būti bebaimiai, galite būti laisvi nuo viso  to nerimo ir baimių.
Kilus bet kokiems sunkumams ar ištikus nelaimei,
pamatysite tą galimybę – pamatysite tą Dieviškąją ranką,
kaip Dievas nukreipia jus į tą situaciją, kad sustiprėtumėte.
Kiekvienoje situacijoje atsitraukite atgal ir stebėkite,
kaip Dievas kuria jums galimybę
tapti panašesniais į Jį, tapti panašesniais į Dievą.
Taigi kiekvieną akimirką tai sau priminkite.
Tai viskas, ką reikia padaryti.
Kuo labiau tuo tikėsite, tuo labiau tuo tapsite.
Kai tuo tapsite, daugiau nieko nebereikės siekti.

Šri Madhusudanas Sai

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Brangūs sekėjai Europoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje,
priimkite Mano gausius palaiminimus.

Kad ir kaip labai jūs visi norite su Manimi susitikti, bet Aš su jumis susitikti noriu dar labiau. Juk vienintelė priežastis, kodėl Aš esu čia, – tai suteikti džiaugsmo Savo sekėjams. Aš žinau, kad ir jūsų didžiausias džiaugsmas yra būti su Svamiu.  

Jūs visi tyromis širdimis meldėte ir su nesavanaudiška meile tiek daug ruošėtės organizuodami Mano apgyvendinimą ir kelionę, ir Aš esu labai patenkintas dėl visų jūsų pastangų, kurios, žinau, yra tik tam, kad Mane padarytų laimingą.

Dėl dabartinės padėties daugumoje Europos ir Viduriniųjų Rytų šalių, siekiant užtikrinti visų saugumą, reikia vengti viešų susitikimų, kaip pataria dauguma vyriausybių. Nors tikrai nėra ko nerimauti ar bijoti, tačiau turime gerbti vyriausybes ir jų patarimus, nes tai yra mūsų, kaip gerų pasaulio piliečių, svarbiausia pareiga. 

Kai kuriems iš jūsų gali būti apribota galimybė išvykti iš savo šalies, norint susitikti su Manimi, net jei ir atvykčiau į kaimyninę šalį, ir dėl to Man liūdna.

Daugybė sekėjų taip pat nuoširdžiai meldė, kad kelionė į Turkiją, Europą ir JK galėtų būti surengta vėliau, kai visi galėtų dalyvauti be jokių apribojimų, tą irgi reikėjo apsvarstyti.

Taigi dėl visų didžiausios gerovės Aš nusprendžiau šią kelionę atidėti vėlesniam laikui, kad visose šalyse galėtume daugiau laiko praleisti kartu.

Nenusivilkite, nes kai Svamis truputį atima, paskui duoda dar daugiau.

Laiminu, kad visi būtumėte sveiki ir laimingi; kad tarnautumėte vieni kitiems ir visam pasauliui; kad gyventumėte tikrosios Savasties suvokimo Anandoje (palaimoje).

Laukiu susitikimo su jumis – tai įvyks anksčiau, nei galite įsivaizduoti!

Su Meile,
Svamis

2020 m. kovo 12 d.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2020 m. Mahašivaratri šventė vyko vasario 21–22 d. Šri Satja Sai Premamrutam salėje Mudenahalyje.

Vasario 21-osios rytą buvo atliekama Šivalingamo abhišeka (ritualinis prausimas).
Šiam ritualui buvo naudojamas ir lietuviškas medus.

 

Vakare 18 val. prasidėjo bhadžanos, kurios truko 12 valandų – iki kito ryto 6 val.

Mahašivaratri giesmės ir bhadžanos (video):
Om Šivoham
Šivaštakam
Lingaštakam
Samba Sada Om Badža Šiva
Iša Giryša Nareša

 

Lingamų gimimas

Per šią Mahašivaratri šventę iš Šri Madhusudano Sai kūno gimė 3 lingamai:
pirmasis – vasario 21 d. 19:10 val.
   Šri Satja Sai Premamrutam salėje >> video (nuo 1:15:45)
antrasis ­– vasario 22 d. 00:01 val. Premdyp mandire,
trečiasis – vasario 22 d. 6:46 val.
   Šri Satja Sai Premamrutam salėje >> video (nuo 50:56)

Svamis šiuos tris lingamus pavadino Trilingešvara.
Jie simbolizuoja 3 Avatarus – Širdi Sai, Satją Sai ir būsimą Premą Sai.
Lingamai padėti Šri Satja Sai Premamrutam mandire.

 

Mahašivaratri šventės transliacijos (video):
Vasario 21 d. rytas  
Vasario 22 d. vakaras
Vasario 22 d. rytas 

Plačiau apie lingamų gimimą:
Lingamas. Kas tai?
Šivos lingamas yra kiekviename iš jūsų
Buvau priblokštas to, kas įvyko

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Čia ateis visas pasaulis... Ši salė irgi pasidarys per maža! Ateityje turėsime pastatyti daug didesnę salę, kur būtų daug daugiau vietos, kad tilptų sekėjai ir visi, kurie čia atvyks. Tokia yra Dievo šlovė! Ten, kur yra meilė, kur yra gėlė, pilna nektaro, ten bitės pačios atskirs – jų net kviesti nereikia. Ten, kur yra cukraus, skruzdėlės pačios ateis – niekam nereikia jų kviesti. Taip pat ir ten, kur yra tyra meilė, visas pasaulis ateis pats, mums nereikia nieko kviesti – visa tai įvyks savaime.

Štai kodėl puoselėkite šią tyrą meilę Dievui. Išsivalykite nuo visų nešvarumų, ego ir prieraišų, būkite tyri ir švarūs, kaip švarus veidrodis, kuris atspindės Dievą. Toks yra Mano švietimo tikslas, visi kiti dalykai švietime yra antraeiliai. Jūsų žinios, jūsų įgūdžiai, jūsų talentai – viskas yra antraeiliai dalykai. Jei visa tai neištyrina širdies, toks švietimas yra veltui. Mūsų švietimas turi būti toks, kad vaikų širdys pasidarytų labai tyros, tai padės jiems suvokti savo dieviškumą. Jie turėtų matyti Dievą ir viduje, ir išorėje – visur.

Iš Dieviškosios kalbos satsange 2020.01.07  (video >>)
Šri Satja Sai Premamrutam salėje Mudenahalyje

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s