Klausimas: Svami, kada Tu visiškai išvaduosi pasaulį nuo kančių?

Svamis: Pasaulio kančia yra prote, o ne kūne. Kai visi protai taps tyri, visos kančios baigsis. Kelias – tai nesavanaudiškumas. Kuo tyresni tapsite, tuo mažiau kentėsite. Būtent tai ir bandau pasiekti.

Šią atsakomybę Aš pavedu jums, sekėjams. Dabar Aš neturiu Savo kūno, bet pasinaudosiu kiekvienu iš jūsų. Patys tyriausi taps Mano instrumentais, ir per jus Aš išvaduosiu pasaulį iš kančių.

Viskas, ko noriu iš Savo sekėjų, – kad jų kūnas, protas ir širdis taptų tyri. Tapkite vis labiau ir labiau nesavanaudžiai ir pajuskite Dievą savo viduje. Liaukitės nuolat blaškęsi tarp dviejų kraštutinumų – džiaugsmo ir sielvarto, malonumo ir skausmo. Visa tai turėtų baigtis. Turite virš viso to pakilti ir atiduoti tai Man.

Satsangas Encinite, Kalifornijoje 2015 m. birželio 20 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 11 tomas, p. 195