Klausimas: Svami, kaip mums išlaikyti dvasinę pusiausvyrą? Ir kaip tą pusiausvyrą palaikyti susidūrus su visokiais gyvenimo pakilimais ir nuosmukiais?

Svamis: Jei manysite, kad tai jūs ką nors darote, to padaryti jums niekada nepavyks ir visada nerimausite. O jei manysite, kad viską darau Aš, tai jokio nerimo nebus.

Akimirką pasvarstykite: jūs sėdite čia ir visą laiką kvėpuojate, tačiau tam, kad kvėpuotumėte, jums nereikia jokių pastangų – tai vyksta savaime. Jūsų širdis nuo pat gimimo nuolat be poilsio plaka. Tai, ką suvalgote, yra suvirškinama, tampa energija ir palaiko jūsų kūną, todėl jūs galite dirbti. Kas leidžia visam tam vykti? Jei akimirką apmąstysite šią tiesą, tai darytojo jausmą atmesite. Tą akimirką, kai nebesijausite esąs darytojas, nurimsite. Jei nutiks kas nors gero, būsite dėkingi Dievui už tai, kad Jis jus laimina. Jei nutiks kas nors nelabai palanku, vis tiek turėtumėte Dievui dėkoti. Kaip Šrynivasas sakė: „Tai galimybė padaryti ką nors geriau.“

Tad žmogus, kuris yra visiškai atsidavęs Dievui, viską priims kaip Jo palaiminimą. Jei vairuojate automobilį, turite atidžiai stebėti eismą savo kelyje, priešpriešinį eismą, automobilius, duobes ir visa kita. Jei vairą perduosite Viešpačiui ir sėdėsite šalia Jo kaip keleivis, kelionė taps daug malonesnė. Jei nutiks kas bloga, žinosite, kad tai Dievas taip daro. Jei nutiks kas gera, ir tuomet žinosite, kad taip daro Dievas. Jūs nei pūsitės didžiuodamiesi, nei nusiminsite – jūs visada išlaikysite dvasinę pusiausvyrą. Jūsų galva, širdis, rankos ir visa kita priklauso Dievui. Leiskite Jam naudoti juos taip, kaip Jis nori. Nesikiškite, tada viskas bus gerai.

Kadangi ką nors darydami norite pajusti, kad šį tą pasiekėte, norite, kad kiti jus girtų, norite pripažinimo, todėl ir nesugebate atsiduoti iki galo. Su Dievu susilieti gali tik toks protas, kuris neturi jokių troškimų. Vanduo gali susimaišyti su vandeniu, bet ne su aliejumi. Su nesavanaudišku protu susimaišyti gali tik nesavanaudiškas protas. Jei norite atsiduoti Dievui, ugdykitės tokią dvasinę pusiausvyrą. Turite visas savo prieraišas paleisti.

Satsangas Encinite, Kalifornijoje 2015 m. birželio 20 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 11 tomas, p. 189–190