Klausimas: Per pastarąsias kelias dienas Tu ne vieną kartą sakei, kad Tavęs turime ieškoti savo širdyse ir kad Tu esi pasiruošęs atsakyti į visus mūsų klausimus. Mūsų vyresnysis brolis Izaokas Taigretas irgi sakė, kad jau daug metų jis gali Tave matyti ir kalbėtis su Tavimi viduje. Man atrodo, kad tai labai sunkiai pasiekiamas tikslas, ir norėčiau Tavęs paklausti, kokia pati didžiausia kliūtis siekiant to vidinio bendravimo su Tavimi ir ką turime daryti, kad ją įveiktume? Ačiū Tau.

Svamis: Dievas buvo ten, jūsų viduje, prieš Man ateinant; Dievas ten buvo net ir tada, kai Svamis buvo fiziniame pavidale; Dievas ten bus ir po to. Tai tas pats Dievas, kuris yra kiekviename iš jūsų. Jis prisiima daugybę pavidalų bei vardų ir pasirodo įvairiuose kraštuose, kad padėtų jums suvokti jūsų pačių Dieviškumą.

Kai Jėzus kalbėjosi su šv. Pranciškumi, iš kur Jis kalbėjo? Kai sakoma, kad Dievas kalbėjo Motinai Teresei, tai iš kur Jis kalbėjo? Visiems didiesiems šventiesiems, išminčiams ir pranašams Dievas nekalbėjo iš išorės, Jis kalbėjo iš jų vidaus. Kodėl jie galėjo išgirsti? Kas trukdo jums išgirsti tą balsą? Yra per daug triukšmo.

Jei visi esate tylūs, Mano balsą galite girdėti. Jei visi čia, šioje patalpoje, kalbate, tai kaipgi Mane girdėsite? Kai meldžiatės Man, kad vadovaučiau jums iš vidaus, iš tiesų jūs nesimeldžiate kažkam, esančiam išorėje ar toli – jūs meldžiatės savo vidiniam Dieviškumui, kad su jumis pasikalbėtų. Kad jums kalbėtų, Jis gali įgauti bet kokį pavidalą ar vardą. Bet kai Jis kalba, jūs abejojate: „Ar tai gali būti Svamis? Ar tai mano vaizduotė? Ar tai mano protas vaidina? O galbūt tai mano troškimas išgirsti Svamį verčia mane apie visa tai galvoti?“

Dvasingumo kelyje nepasitikėjimas savimi yra didžiausia kliūtis. Dažnai Aš bendrauju su jumis ir jums kalbu kaip jūsų vidinis Dieviškumas, bet kalbu ir Budos, Jėzaus, Mahometo ar Sai Babos balsu.

Tai tiesiog balsas, kuris kalba jums iš vidaus. Kai kalba – neabejokite, stenkitės suprasti, ką jis sako, nes tai, ką sako, bus naudinga ir jums, ir visiems kitiems. Kai žengsite kitą žingsnį ir imsite tai vykdyti, pasieksite ramybę. Kitą kartą melskitės tyloje. Kai nuraminsite visas savo mintis – savo proto triukšmą, iš vidaus pajausite, kas buvo pasakyta. Sekite tuo, rezultatą išvysite patys. Gyvenimas taps dideliu nuotykiu.

Problema ta, kad visame tame turite tam tikrų lūkesčių – kad turi būti matoma va taip, turi būti girdima štai taip, turi būti pasakyta tam tikru būdu. Tačiau Dievas neturi nei vardo, nei pavidalo – tai tiesiog balsas viduje, kuris pasigirsta iš giliausio širdies kampelio. Kai esate visiškai tylūs, kai nėra jokių minčių trukdžių ir esate visiškai pasiruošę vykdyti tai, ką balsas sako, tada jums taps akivaizdu, kad tai Dievo balsas. Nedarykite iš to vaikiškos pramogos; nuoširdžiai stenkitės absoliučiai tikėdami ir neabejodami. Tada patys suprasite.

Jūsų pilvas žino, kiek suvalgėte. Niekas niekaip negali iš išorės pamatuoti, ar jūsų alkis numalšintas, ar ne. Panašiai, kai Dievas kalbės viduje, jūsų širdis žinos, kad tai Dievas, ir būtent taip jūs sužinosite, kad tai yra Dievas. Neabejokite, būkite tylūs ir pasiruošę vykdyti tai, ką išgirstate; nežaiskite su tuo. Tada žinosite, kad tai yra Dievas.

Programa jaunimui Romoje, Italijoje, 2016 m. balandžio 20 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2016 m. balandžio mėn., p. 54–55

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s