Žodis „guru“ sudarytas iš dviejų skiemenų – „gu“ ir „ru“. „Gu“ reiškia tamsą, kuri simbolizuoja neišma­nymą. „Ru“ reiškia „išsklaidyti tamsą“. Taigi guru reiškia „tas, kuris išsklaido tamsą“. Tai visiems žinoma, bet Svamis nori jums priminti svarbų dalyką – kad tikrasis guru yra tas, kuris išsklaido neiš­manymo tamsą.

Mokytojas yra tas, kuris moko tam tikro mokslo ar meno, pavyzdžiui, matematikos, anglų kalbos, chemijos, informatikos, muzikos ar sporto. Mokytojas suteikia žinių apie pasaulį, kuriame gyvenate. Guru yra kai kas daugiau. Guru yra tasai, kuris moko dvasinių dalykų – to, kas peržengia fizinio pasaulio ribas.

Tarp fizinio pasaulio ir dvasinio pasaulio yra ry­šys – tarsi durys, esančios tarp dviejų kambarių. Jei esate viename kambaryje ir norite nueiti į kitą, turite atidaryti duris. Pirmasis kambarys – tai pasaulis, kuriam jūs priklausote, t. y. fizinis pasaulis, sąlygotas vietos, laiko ir aplinkybių. Kitas kambarys – tai dvasinis pasau­lis, o durys į jį – tai protas. Jei pajėgsite atidaryti proto „duris“, galėsite įeiti į kitą pasaulį.

Durų raktas yra jūsų rankose, jį galite pasukti arba į dešinę – į Dievo pusę, arba į kairę – į pasaulio pusę. Pasukus raktą į dešinę, protas atrakins duris pas Dievą. Apie tai Svamis jau daug kartų kalbėjo. Guru yra tasai, kuris moko, kaip tas duris atrakinti ir patekti į dvasinį pasaulį.

Puodynės viduje esantis oras niekuo nesiskiria nuo oro, kuris yra puodynės išorėje. Puodynei sudužus, viduje ir išorėje buvęs oras tampa vienas. Guru būtinas tam, kad sudužtų ši dehabhavos (kūno sąmonės) puodynė.

Kiekvienas iš jūsų esate ne vienas, o trys: tasai, kas manote esąs – kūnas; tasai, kuo jus laiko kiti – protas, ir tasai, kas esate iš tikrųjų – Atma. Iš tiesų tai nėra skirtingi dalykai, tai tik skirtingi požiūriai į save. Guru jus moko, kaip išsklaidyti tą neišmanymą, dėl kurio manote esą ne vienas, o trys. Iš tiesų jūs esate tik vienas. Oras puodynės viduje yra toks pats, kaip ir išorėje. Puodynei sudužus, ghatakaša (oras indo viduje) susijungia su čidakaša (oru indo išorėje), t. y. dvasiniu pasauliu. Tam neišmanymui išsklaidyti ateina guru. Tokia yra žodžio „guru“ reikšmė.

... Kas yra tikrasis guru? Guru yra tas, kuris pats tikrai patyrė tiesą.

Iš  dieviškosios kalbos per Guru Pūrnimos šventę Mudenahalyje 2014 m. liepos 12 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 1 tomas, p. 147–148