Ilgainiui įvyks daug pokyčių. Pokyčių bus ir Žemėje, ir žmonių mąstysenoje.

Jūs žinote, kad buvo laikmetis, kai Žemę dengė vien ledas. Paskui atsirado vanduo. Iš vandens iškilo sausumos, kur jūs ir gyvenate. Žmonija atsirado daug vėliau. Tie pokyčiai vyksta nuolatos. Koks bus jūsų elgesys, tokie bus ir atitinkami pokyčiai Žemėje – ji bus jūsų atspindys, atoveiksmis ir atgarsis. Viskas yra atspindys, atoveiksmis ir atgarsis.

Dori žmonės bus apsaugoti. Dharmo rakšati rakšitah – dharma apsaugos tuos, kurie saugos dharmą. Kitokių žmonių neliks. Vienu metų laiku augalas tarpsta, kitu metų laiku nunyksta. Taip ir atėjus geriems laikams išliks tik geri žmonės. Dabartinis laikmetis „mišrus“, todėl ir visokių žmonių yra. Per daug nesijaudinkite. Ateitį nulems tai, ką darote šiandien.

Visi turėtumėte giedoti Samasta lokah sukhino bhavantu. Giedoti tyra širdimi ir su nuoširdžiu jausmu. Tai padės kitiems. Nėra prasmės linkėti, kad blogis būtų sunaikintas. Verčiau linkėkite, kad blogis būtų transformuotas. Ką dabar turėtumėte daryti, tai nuoširdžiai melsti: „Tegul visų pasaulių visos būtybės būna laimingos.“ Tai mažiausia, ką turėtumėte padaryti. Ir per daug nesijaudinkite dėl pasaulio ateities.

Satsangas Singapūre, 2014 m. rugsėjo 13 d.
„Šri Satja Sai uvača“, t. 2, p. 82-83

Linkėkime laimės ir sveikatos