Klausimas: Svami, jau 25-erius metus esu priklausomas nuo lošimų ir 10 metų geriu vaistus nuo depresijos. Ar gali man ir visiems tiems, kuriems reikia pagalbos, parodyti, kuriuo keliu eiti?

Svamis: Kai pamirštate, kas iš tikrųjų esate, tuomet kenčiate nuo visų šių iliuzijų. Jei sau priminsite, kad esate dieviški, tai argi dieviškumą gali paliesti kas nors neigiamo? Jei atsiminsite, kad iš tiesų esate Pats Dievas ir nėra nieko, mažesnio už tai, tai argi jus galės paveikti kokia nors depresija? (Apie prieš tai kalbėjusį jaunuolį) Jie ką tik pasakė: „Svami, mes esame Tavo jaunikliai, Tavo liūtukai.“ Jei esi liūtukas, kaip gali būti išsigandęs ar ko nors bijoti? Žinoma, jei manysi, kad esi avis, tuomet nuo viso šito kentėsi. Tad jei patiriate tokią problemą, iš pradžių pakeiskite draugiją, su kuria gyvenate. Atsisakykite „avių“ draugijos, manančios, kad jie – žmonės, ir kenčiančios nuo tokių dalykų. Prisijunkite prie „liūtų“ draugijos, manančios, kad jie yra dieviški, – tada irgi tokiais tapsite. Būkite pozityvioje draugijoje, nepasiduokite savigailos iliuzijai.

Jūs vis lyginate ir galvojate: „Ak, mano gyvenimas toks blogas, mano situacija tokia bloga, nepasiekiau to ar ano, man nesiseka.“ Vis galvojate neigiamai, gailėdamiesi savęs kiekvienoje situacijoje. Prieš prasidedant šio vakaro programai salėje apačioje susitikau su penkiomis moterimis. Jos negali matyti visų spalvų ir šviesos, kaip matote jūs, tačiau nė viena iš jų neatrodė nusiminusi. Jos nemano: „Ak, visi kiti gali matyti viską, o mes – ne!“ Jos neliūdi – jos laimingos. Regėdami jų laimę žmonės, kurie mato, gali nusiminti! Nematydamos šios moterys yra tokios laimingos, o kai kurie, turintys matančias akis, tokie laimingi nėra. Suskaičiuokite, kiek gyvenime jau turite palaiminimų. Galvokite: „Dievas man suteikė gražų kūną, visi mano jutimai funkcionuoja, turiu galvą, kuri gali galvoti, ir širdį, kuri gali mylėti. Kaip man pasisekė! Aš jau gavau tiek daug palaiminimų! Ko man dar reikia? Tad tinkamai išnaudosiu visus savo gebėjimus.“

Kaip jau sakiau, susitelkite į teigiamus dalykus, kuriuos jau turite, o ne į neigiamus. Negalvokite: „Mano odos spalva tamsi, o kita mergina – šviesi“, arba: „Esu žemas, o kiti – tokie aukšti.“ Neimkite taip lyginti, nes kai sprendimo nėra, atsiranda depresija. Geriau galvokite: „Aš turiu abi rankas, o tas kitas žmogus neturi. Turiu abi kojas, o tas kitas žmogus – ne. Galiu matyti, girdėti, jausti skonį ir kvapą. Kaip man pasisekė!“ Susitelkite į teigiamus palaiminimus, kuriuos turite savo gyvenime. Kas yra depresija? Tai tam tikra mąstysena.

Ar manote, kad nuo depresijos yra vaistų? Nuo depresijos vaistų nėra. Jei kas nors sako: „Duosiu tau vaistų ir depresija praeis“, tai jie jus tik kvailina. Jie duoda jums cheminių medžiagų kūnui ir jaučiatės sujaudinti, manote, kad depresija praėjo. Ką daro šių laikų jaunimas? Jie geria vaistus ir visokiausius gėrimus, kad bent akimirkai išsivaduotų iš savo sielvarto, jaustųsi taip, lyg viskas gerai, – tačiau kitą akimirką jie vėl puola į depresiją. Tik tada, kai imsite telkti dėmesį į savo tikrąją dieviškąją prigimtį ir į visus palaiminimus, kuriuos jau turite ir kurių daugelis kitų žmonių neturi, daugiau nebeliūdėsite. Tad susitelkite į teigiamus dalykus, kuriuos jau turite, ir nelyginkite. Tai jums padės. Jei turite lyginti, palyginkite save su tais, kurie neturi tiek daug, kiek turite jūs, ir padėkokite Dievui ir visiems kitiems už tai, ką turite.

Kai buvome Honkonge, vaikinas papasakojo, kad visi jo draugai susirinko ir šventė praėjusius metus dėkodami. Ką jie darė? Kas kartą, kai susitikdavo, jie kalbėdavo apie dalykus, kuriuos turi ir už kuriuos yra dėkingi, todėl jie pasijausdavo daug geriau – tapdavo daug laimingesni ir už viską dėkingi. Taip turėtumėte galvoti visą laiką. Atsikelkite kas rytą ir padėkokite Dievui: „O, Dieve! Tu patikėjai man dar vieną dieną. Kaip man pasisekė! Vis dar pasitiki manimi, kad šiandien aš galiu kam nors būti naudingas. Koks aš dėkingas! Ačiū Tau, Dieve, ačiū Tau, Dieve, ačiū Tau, Dieve!“ Paskui visą dieną gyvenkite taip, kaip Dievui patiktų. Kai vakare eisite miegoti, vėl pasikalbėkite su Dievu ir Jam pasakykite: „Viešpatie, esu Tau labai dėkingas už tai, kad šiandien suteikei man tiek daug valandų gyventi taip, kaip Tu norėtum, kad gyvenčiau. Dabar aš vėl einu miegoti. Viską, ką šiandien padariau, aukoju prie Tavo pėdų. Jei manai, kad aš esu vertas tarnauti Tau ir rytoj, suteik man dar vieną dieną. Padedu galvą ant Tavo kelių ir einu miegoti.“

Jei išsiugdysite tokį dėkingumą, tai savo gyvenime niekuomet nepatirsite jokios depresijos ar negatyvumo. Tai skirta visiems, ypač šiose šalyse, net ir Indijoje, nes joje tiek daug jaunų žmonių kenčia nuo depresijos, ir dėl to jie atrodo kaip vaikštantys numirėliai. Tuomet jie imasi neteisingais būdais spręsti savo problemas, geria įvairiausius vaistus ir gėrimus, kurie jų problemų neišsprendžia. Teisingas būdas jas išspręsti – tai būti dėkingiems ir susitelkti į tai, kas teigiama, – į dieviškumą, kuriuo esate. Tuomet tapsite laimingi, taip pat ir visus, kurie aplink jus, padarysite laimingais. Aš aiškinu išsamiai, kad tai padėtų visiems ir visur.

Satsangas Romoje, Italijoje, 2018 m. balandžio 9 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2018 m. balandžio mėn., p. 13–15

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s