Klausimas: Sakoma, kad kiekvienas iš mūsų į žemę ateiname su ypatingu gyvenimo tikslu. Kaip mums jį rasti? Ar yra būdas jį rasti? Ir ar jį rasti būtina?

Svamis: Keliai yra skirtingi, bet tikslas – vienas ir tas pats. Yra tik vienintelis gyvenimo tikslas – suvokti savo pačių dieviškumą. Kaip tai suvoksite, priklauso nuo jūsų. Jei norite iš Bengalūro nuvykti į Putapartį, galite važiuoti automobiliu, autobusu ar traukiniu – arba eiti pėsčiomis. Kaip nuvykti – pasirenkate jūs, bet vieta, į kurią turite nuvykti, yra ta pati. Kiekvienas žmogus turi tik vieną tikslą – pasiekti dieviškumą. Sakyti „pasiekti dieviškumą“ nėra visai tikslu, nes dieviškumas jūsų viduje jau yra. Jūs tik turite leisti jam iškilti – tai vienintelis gyvenimo tikslas.

Kokį tik darbą dirbate, dirbkite jį iš meilės Dievui – tai kreips jus į dieviškumą. Tai teisingumo ir tiesos kelias – juo ir turite eiti. Tada, kad ir ką darytumėte, dieviškumą pasieksite. Jei pasuksite adharmos (neteisingumo) keliu, nuo dieviškumo nutolsite. Kas bebūtumėte – inžinierius, gydytojas, teisininkas ar dvasininkas – tai tik skirtingi vaidmenys, o tikslas yra tas pats. Tikslas nesiskiria, jūs tiesiog turite eiti savo keliu.

Jūs studijavote, tapote inžinieriumi ir dirbate didelėje įmonėje. Turėtumėte stengtis, kad kompanijoje visi laikytųsi dharmos – tada jūs dirbsite savo darbą. Nedirbkite tik dėl savanaudiškų tikslų – dirbkite nesavanaudiškai ir dėl kitų. Jei stiprinsite jausmą, kad tai, ką darote, yra Dievo darbas, tikslą pasieksite. Net jei esate futbolininkas ar kriketo žaidėjas, jūs taip pat galite pasiekti Dievą. Keliai yra skirtingi, bet kelionės tikslas – tas pats. Tikslas nesiskiria.

Jūs turite eiti dharmos keliu. Namasmarana ir seva yra du sparnai, kuriais galite pakilti į bet kokį aukštį, būtent tai jums ir reikia daryti.

Čia yra mokinių ir suaugusiųjų. Kokia yra tėvų pareiga? Tėvai turi vesti savo vaikus link dieviškumo. O kokia vaikų pareiga? Jie turi padėti savo tėvams pasiekti dieviškumą – tai yra pareiga.

Yra tik vienas tikslas, kito gyvenimo tikslo nėra. Reikia pašalinti viską, kas jumyse yra nedieviška, o tai, kas lieka, yra dieviška. Kai skulptorius kuria statulą, juk statula neateina iš kur nors kitur – ji jau yra akmenyje. Jei pašalinate viską, kas ne statula, tada tai, kas lieka, yra statula – būtent tai turite daryti. Iš savo proto turite pašalinti visą negatyvumą; tai, kas liks, yra pozityvu, tai yra, dieviška, – ir tai yra ten, jūsų viduje. Toks yra tikslas, jūsų gyvenimo tikslas.

Satsangas Mudenahalyje, 2014 m. gruodžio 20 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 4 tomas, p. 153-155

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s