Klausimas: (Klausia sekėjas iš Amerikos) Svami, ar tarnystė – tai tik vargšų maitinimas, medicininė priežiūra ar švietimas?

Svamis: Jei jums skauda galvą, turite ją patepti gydomuoju tepalu, jei skauda koją, tepalu turite tepti koją. Jūs atvykote iš Amerikos. Jei tik porą žodžių ištarsite su meile, jau ir tai bus didžiulė tarnystė. Šiais laikais visur viešpatauja savanaudiškumas. Nesavanaudiškumas pasidarė labai retas. Žmonės nuolat galvoja tik apie save, savo šeimas ir savo poreikius. Jei tokiems žmonėms pasakysite nors porą žodžių su meile, jie ims keistis. Prieš imdamiesi sveikatos priežiūros ir švietimo, išmokykite juos, ką reiškia nesavanaudiškai mylėti.

Jei kas nors su jumis kalba šiurkščiai, atsakykite jam švelniai. Ant ugnies turite pilti vandenį, o ne žibalą. Šiurkštūs žodžiai yra tarsi žibalas, o meilė – tarsi šaltas vanduo. Todėl turite stiprinti meilę. Jei nėra meilės, tai nėra prasmės tarnauti. Daug žmonių tarnauja be meilės ir tik užsiaugina didžiulį ego.

Su meile darykite žmonėms tai, kas būtina, ar reiktų apgyvendinti, parūpinti maisto ar vaistų. Jums nereikia daryti kažin ko didinga. Darykite ką nors maža, bet su meile, to pakaks.

Tačiau, jei pasitarnaujate svetimiems, o namuose elgiatės šiurkščiai, tai kas iš to? Tai veidmainystė. Nėra minčių, žodžių ir darbų vienybės. Pirmiausia viską tinkamai sudėliokite savo namuose – praktikuokite meilę, tiesą ir teisingumą savo aplinkoje, o tada galėsite tai daryti ir kitur.

Nedora pagelbėti viešoje vietoje, kur žmonės mato, o namuose elgtis netinkamai. Namuose žmonai nurodinėjate: „Paimk tą puodelį ir pastatyk štai ten.“

Jūsų žmona prašo: „Man skauda galvą, ar padėsi man šiandien pagaminti maistą?“

Jūs grubiai atkertate: „Ką aš galiu padaryti, jei tau skauda galvą? Aš namie nieko nevalgysiu. Nueisiu į kavinę ir ten gausiu ką nors pavalgyti.“

Taip elgiatės namuose, o būdami kitur – einate į Grama sevą (tarnaujate kaimuose) ir Narajana sevą (maitinate nepasiturinčius).

Visa tai yra veidmainystė. Kad ir kur einate, galvokite tyrai ir padoriai elkitės, nesvarbu, ar esate namuose, ar visuomenėje. Pirmiausia saugiu prieglobsčiu paverskite savo namus, tuomet jūsų kaimynai žiūrės ir mokysis iš jūsų. Štai ko Aš noriu.

Satsangas Mudenahalyje, 2014 m. gruodžio 7 d. (rytas)
„Šri Satja Sai uvača“, 3 tomas, 236–237 p.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s