Klausimas: Jei viskas Dievo nulemta, tai kaip yra su žmonių laisva valia?

Svamis: Iš meilės tėtis duoda savo vaikui kišenpinigių. Tėtis tuos pinigus uždirbo, tačiau atiduoda juos vaikui, kad šis galėtų juos išleisti taip, kaip nori, tiesiog savo džiaugsmui. Vaikas juos gali išleisti neišmintingai, arba gali juos išleisti išmintingai – tai priklauso nuo vaiko gerumo. O ką darytų vaikas, kuris visiškai tiki savo tėčiu ir jį myli? Jis paimtų tuos pinigus ir grąžintų tėvui, sakydamas: „Tėve! Tu žinai geriausiai, kaip man juos išleisti. Kadangi aš galiu juos netinkamai išleisti, prašau, paimk juos, ir tu nuspręsk, kaip juos panaudoti mano labui. Tu manimi visaip rūpiniesi. Suteiki viską, man net neprašius. Kodėl nori duoti man šiuos pinigus? Tu juos pasilik. Aš tavęs tiesiai paprašysiu visko, ko tik užsinorėsiu, nes tavimi pasitikiu labiau nei savimi. Aš galiu juos panaudoti netinkamai, tačiau tu niekuomet jų nepanaudosi netinkamai.“

Taip ir Dievas yra Tėvas, o žmogus – vaikas. Nors viskas yra Dievo valia, Jis leidžia vaikui šiek tiek ja naudotis savo poreikiams. Vaikas, kuris galvos: „O! Dabar turiu laisvą valią, tai darysiu, ką noriu“, gali ja piktnaudžiauti, tuo tarpu tie, kurie visiškai atsidavę Dievui, Jam sakys: „Aš atiduodu Tau savo protą, savo valią – viską. Tu manimi rūpinsiesi, tad man nereikia viso šito, nes aš savimi nepasitikiu. Gali būti, kad netinkamai tuo pasinaudosiu.“ Štai taip Dievo valia buvo suteikta kiekvienam žmogui, bet jei žmogus pats jos Dievui neatiduos, – Jis jos neims, kaip ir tėvas neimtų savo vaikui duotų pinigų.

Dvasingumas reiškia, kad vaikas užauga, tampa išmintingu tėvu ir naudoja savo valią teisingai, arba savo valią tiesiog atiduoda Dievui, tampa Jo sekėju ir Dievo valia naudojasi tinkamai. Anoranyjan mahato mahyjan – didesnis už didžiausią ar mažesnis už mažiausią; arba jis turėtų tapti toks didelis, kaip Pats Dievas, arba jis turėtų pasidaryti mažas, mažas, mažas, kaip Dievo tarnas, ir atsiduoti. Šiais dviem keliais jūsų valia susilieja su Dievo valia. Tokia yra tiesa apie laisvą valią.

Vakaro satsangas Turkijoje, 2017.04.03
Bukletas „Dieviškasis vizitas Turkijoje 2017 m. balandžio mėn.“, p. 25

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s