Klausimas: Svami, girdėjome, kad Tu Savo gyvenime padarei daug stebuklų ir juos vis dar darai. Manau, kad didžiausias stebuklas yra Tavo meilė, kuri mus traukia į vidų – į širdį. Kai mūsų širdys yra atviros ir pilnos meilės, tai lengva eiti į šį pasaulį ir tarnauti, ir viską daryti Tau galvojant apie Tave. Tačiau kai šiame pasaulyje kas nors įvyksta, kokie nors testai, tikriausiai Tavo, tuomet kažkas mano širdžiai nutinka –­ ji užsiveria, daugiau nebegaliu jausti meilės tekėjimo ir nėra lengva su ja susijungti. Ar Tu galėtum tą širdį laikyti atvertą ir ten būti, leisdamas meilei tekėti, kad visada turėtume ryšį su Tavimi ir kad nebūtų tokių jausmų: „Aš esu uždarytas“ ar „Aš esu toli“, net jei esame nepakankamai tyri ar elgiamės neteisingai?

Svamis: Širdis turi dvi duris ir spyną. Ego ir prisirišimas – tai dvi durys, o protas – tai spyna. Jei duris išmesite, širdis visada liks atverta, tuomet nereiks net jų rakinti.

Patyrinėkite patys: kai tik pajuntate, kad širdis užsivėrė, – tai reiškia, kad įsikišo arba jūsų ego, arba jūsų prieraiša. Jūs per daug įsitraukėte ar prisirišote prie to, ką darėte, net jei tai seva, ir tai užvėrė širdį. Tiesiog išlaužkite duris ir išmeskite spyną, ir nebebus nei užsidarymo, nei atsidarymo – širdis visada bus atvira. Tai yra tiesa. Tai yra jūsų rankose. Jūs turite atverti tas duris ir tegu jos visą laiką lieka atviros.

Ramos laikais namuose nebūdavo durų, nes niekas nieko nebijodavo. Niekas nebuvo godus, niekas nevogė, niekas kitam nedarė žalos. Taip pat ir jūs tiesiog išmeskite dvejas ego ir prisirišimų duris – ir širdis visada bus atvira. Būtent tai turite padaryti. Tai ateina praktikuojant.

Aš niekada nežadėjau, kad bus lengva – tai bus sunku. Be abejo, bus egzaminų ir testų. Jei mokykloje egzaminų neišlaikysite, nebūsite perkeltas į kitą klasę. Būkite jiems pasirengę. Visada būkite pasiruošę. O jei būsite labai nuoširdus, darbštus ir stropus, Dievas visada padės. Galiausiai patys turite padaryti savo darbą. Būkite pasirengę padaryti tą sunkų darbą – išsivaduokite iš ego ir prieraišos, – tada jūsų širdis bus atvira, be jokių apribojimų.

Viešasis vakaro satsangas Berne, Šveicarijoje 2018 m. balandžio 4 d. 
Bukletas „Dieviškasis vizitas Šveicarijoje 2018 m. balandžio mėn.“, p. 23-24

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s