Klausimas: Kaip galėčiau išmokti suvaldyti protą ir klausyti širdies?

Svamis: Kad suvaldytumėte protą fiziniame lygmenyje, jūs turėtumėte valdyti savo kvėpavimą. Jei sulėtinsite kvėpavimą, protas sulėtės. Jei tekės aukštos įtampos srovė, ventiliatorius suksis greitai, bet kai įtampa žema, ventiliatoriaus mentės suksis lėtai. Protas energiją gauna iš kvėpavimo. Jei sulėtinsite kvėpavimą, protas sulėtės ir nekels tiek daug triukšmo.

Mentaliniame lygmenyje, kuris yra aukščiau už fizinį, protas yra tarsi vaikas, kurį reikia visada kuo nors užimti. Jei jo nesutelksite į tinkamą dalyką, jis automatiškai eis prie netinkamų dalykų. Jei jo neužimsite, jis kels triukšmą, taip pat ir rūpesčių. Jis kaip vaikas – jei neturės užsiėmimo, tai ims išdykauti.  Kad suvaldytumėte protą, sutelkite jį į tai, kas gera. Ką darote, kai vaikas triukšmauja? Duodate jam su kuo nors pažaisti, kad būtų tylus, jums netrukdytų ir ramiai galėtumėte dirbti savo darbą. Taip ir protą, planuojantį ką nors savanaudiško, reikia pasukti į tai, kas nesavanaudiška.

Aukštesniame, Atmos lygmenyje, galvokite: „Aš aukoju šį protą. Aš negaliu su juo susitvarkyti, nes man tai per sunku. Aš jį atiduodu Tau, Dieve, kad Tu juo pasirūpintum.“ Tada nebebus dviejų protų, bus tik vienas – Dievo, o ne jūsų.

Pradėkite nuo fizinio lygmens. Pamažu įpraskite, kad norėdami nuraminti protą, turite nuraminti savo kvėpavimą. Nukreipkite savo protą į gerus dalykus, o ne į savanaudiškus. Galiausiai įpraskite išvis jį paaukoti.  Jei jūsų protas kelia per daug triukšmo, palaukite, kol jis nurims, nepriiminėkite sprendimų. Geras muzikantas, net grojant dešimčiai instrumentų, gali girdėti kiekvieną iš jų, nes jo ausys yra „nustatytos“. Panašiai ir tada, kai protas bus „nustatytas“ į širdį, jis klausys širdies, bet turite tai praktikuoti, kaip praktikuojate ir visa kita.

Geriausias metas nugalėti protą yra rytas ir vakaras – tai satvinis samaja – dvasinis laikas, geras laikas. Praktikuokite tuo laiku. Jei tuo metu užduosite klausimą, iš širdies atsakymus gausite greitai, nes jūsų protas bus ramus. Norėdami gauti atsakymus iš vidaus, laukite tinkamo laiko. Satvinėmis ryto ir vakaro valandomis, kai susitinka diena ir naktis, protas natūraliai yra ramesnis. Štai kodėl Indijoje visos dvasinės praktikos skiriamos tomis valandomis, kad būtų galima greičiau įveikti protą ir pasiekti Dievą.

Naudokite šias technikas, apie kurias kalbėjau, kad pamažu išsiugdytumėte gebėjimą daugiau klausytis širdies ir nuraminti protą. Kaip minioje motina gali atpažinti savo vaiko balsą, taip ir jūs atėjus laikui galėsite išgirsti savo širdį.

Satsangas Grafrathe/ Miunchene, Vokietijoje, 2017 m. balandžio 9 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Vokietijoje 2017 m. balandžio mėn., p. 59-60

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, iš kur kyla mintys? 

Svamis: Mintys gimsta iš draugijos, kurioje būnate. Jūsų draugija daro įtaką jūsų mintims. Gera draugija jums dovanos geras mintis. Nesavanaudiškų žmonių draugijoje kils nesavanaudiškos mintys. Savanaudiškų žmonių draugijoje kils savanaudiškos mintys. Tai priklauso nuo jūsų aplinkos.

Satsangas Santa Rosoje, Kalifornijoje, JAV,
2017 m. birželio 21 d.

Bukletas apie Dieviškąjį vizitą JAV 2017 m. birželio mėn., 1 dalis, p. 110

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Aš nuolat girdžiu, kad seva (tarnavimas) yra geriausia veikla, kuria žmogus gali užsiimti. Kita vertus, aš girdėjau, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra suvokti savo Dieviškąją Savastį. Vieni sako, kad visą savo gyvenimą paskiria meditacijai, kad per meditaciją suvoktų tikrąją Savastį. Kiti sako, kad Kali jugoje lengviausias kelias yra namasmarana (Dievo vardo kartojimas) ir seva. Tačiau man kartais atrodo, kad lengviau būtų sėsti ir medituoti. Tad kuris kelias geriausias? Ar turėtume įsiklausyti į save ir išsiaiškinti savo vasanas (giliai įsišaknijusius polinkius), ar reiktų eiti nurodytu keliu?

Svamis: Kai susergi ar kyla kitų sveikatos problemų, norėdamas pasveikti tu eini pas gydytoją. Yra įvairių gydytojų. Kam patinka homeopatija, tas eis pas gydytoją homeopatą ir vartos homeopatinius vaistus; kam patinka Ajurvedinis gydymas, eis pas Ajurvedos gydytoją ir vaistų prašys jo; kas pasitiki alopatija (vakarietiška medicina), eis pas gydytoją alopatą ir gaus vaistų, kuriais gydo jis. Visiems, kurie kreipsis į gydytojus, tikrai bus skirti tam tikri vaistai, kuriuos vartodami jie per tam tikrą laiką pasveiks.

Dabar jūs atėjote pas Gydytojų Gydytoją – Sai Babą. Mano gydymo būdas kitoks, nei kitų gydytojų, – tai eiti nuo „aš“ į „mes“ ir nuo „mes“ į „Jis“. Mano gydymas – tai nuo asmens pereiti į visuomenę ir nuo visuomenės į Dievą; nuo savanaudiškumo į tarnystę kitiems ir nuo tarnystės kitiems į Dievą.

Tad Mano kelias yra „Man mein Ram, hath mein kam“ – su Dievo vardu širdyje ir Viešpaties darbu rankose. Tai darydami gebėsite įveikti visus iš praeities ateinančius savo polinkius, visus savo norus, visus savo ribotumus – gebėsite išplėsti savo širdį, kad apglėbtumėte visą pasaulį.

Suvokti tiesą, kad visuose glūdi vienas ir tas pats Dievas – štai Mano būdas. Jei gydytis atėjote pas Mane, turite laikytis nurodymų, kuriuos duodu Aš. Nebus jokios naudos, jei šokinėsite nuo homeopatijos į Ajurvedą, o paskui į alopatiją – tai sutrikdytų jūsų kūną. Mano gydymo būdas toks: turite pamiršti savo „aš“, savo ego, stiprinti meilę ir tarnauti kitiems. Kiekvieną akimirką, visomis savo mintimis, žodžiais ir veiksmais stenkitės mylėti kitus ir jiems tarnauti. Taip galėsite išvysti Dievą. Kali jugoje šis kelias yra lengviausias, tai karališkasis kelias.

Vakaro satsangas Otavoje, Kanadoje, 2016 m. birželio 11 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Kanadoje ir JAV 2016 m. birželio mėn., p. 25-26

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Kuo svarbi yra Gajatri mantra? Ir dar, jei kartojant Gajatri man­trą protas nuklysta į šalį, ar mantros poveikis išlieka toks pat?

Svamis: Gajatri mantra yra visų Vedų mantrų Motina. Visų Vedų deklamuoti neįmanoma, o Gajatri mantra viena gali suteikti tą patį rezultatą.

Šiame kambaryje yra daug gydytojų. Kai susergate ir kreipiatės į gydytoją, jis jums pasako du dalykus: pirma, kokiais vaistais gydytis ir kaip juos vartoti; ir antra, kokios dietos laikytis. Jei gersite vaistus ir nesilaikysite dietos, gydymas nebus veiksmingas, bet jei gersite vaistus ir laikysitės dietos, pasveiksite greičiau.

Gajatri mantra yra tarsi vaistai. Jeigu ją kartosite net nesusikoncentravę, kartojimas vis tiek bus naudingas. Tačiau jei kartosite susikoncentravę, tai prilygs ir vaistų vartojimui, ir dietos laikymuisi kartu sudėjus, ir tai jums padės greičiau pasveikti.

Aiškinant labai paprastai, Gajatri mantra reiškia: „O Viešpatie, imk mano protą ir tegul Tavoji išmintis jį apšviečia.“ Štai tokia yra Gajatri mantros esmė.

Satsangas Londone, 2014 m. rugpjūčio 29 d. 
„Šri Satja Sai uvača“, 1 tomas, p. 276–277

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Žinau, kad kartais jūs nerimaujate ir manote: „Jei visą laiką praleisiu padėdamas kam nors kitam, kas bus su manimi? Kas pasirūpins manimi? Jei viskuo, ką turiu, pasidalinsiu su kitais, kas atsitiks man ir mano šeimai?“ Jums neduoda ramybės daugybė tokių rūpesčių. Tačiau tai tėra nedideli išbandymai. Tą, kas aukščiausia, galite pasiekti tik dieviškai aukodamiesi. Nesakau jums, ką galiausiai gausite, pasakau jums tik priemonę tikslui pasiekti. Jei pasakysiu, kad išmokimas aukotis jums duos daug daugiau, tai kurgi jūsų tikėjimas tuo? Kurgi jūsų pasitikėjimas?

Jei vaikui sakote: „Duok man vieną saldainį, o aš tau atiduosiu du“, – argi tam reikia tikėjimo? Tačiau jei jums pasakyčiau: „Duokite ir nesijaudinkite dėl to, kas jums atsitiks; darykite tai, nes žinote, kad Dievas viskuo pasirūpins“, – tam reikia tikėjimo. Tad eikite be baimės, tarnaukite ir padėkite kitiems, negalvodami apie save, ir pamatysite, kaip Dievas jumis rūpinasi. Gyvendami paprasčiau, netikėtai pasijusite laimingesni. Galbūt nevalgysite iš sidabrinės lėkštės, tačiau jūsų maistas bus daug skanesnis. Galbūt nemiegosite minkštoje lovoje, tačiau jūsų miegas bus daug gilesnis. Galbūt pasaulyje neužimsite aukšto valdžios posto, tačiau žmonės jus gerbs ir nepaprastai mylės. Galiausiai jums galbūt niekas nepriklausys, tačiau turėsite viską, ko jums reikės. Toks yra dieviškų žmonių gyvenimas, ir turėtumėte stengtis taip gyventi. Nepasiduokite menkoms baimėms ir ribotam mąstymui. Nė vienas, kuris bijo, negali pasiekti Dievo – Dievas yra tik drąsiems. Todėl šventraščiuose sakoma: „Abhihi abhihi abhihi“, – būkite bebaimiai, būkite bebaimiai, būkite bebaimiai!

Europos jaunimo susitikimas Romoje, 2019 balandžio 8 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2019 m. balandžio mėn., p. 18

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s


Klausimas: Mano Viešpatie, kada ateis pokyčiai?

Svamis: Kada ateis pokyčiai? Kai visi jūs pasikeisite, tada ateis ir pokyčiai. Pokyčiai prasideda nuo atskiro žmogaus. Kai žmonės ims keistis, pasikeis ir visuomenė. Iš pradžių viskas vyks lėtai, bet paskui staiga viskas labai išsiplės. Pažvelkite, kaip miškuose prasideda gaisrai. Iš pradžių būna tik kibirkštėlė, nuo kurios užsidega vienas ar du augalai – bet kai tik ugnis įsiplieskia, sudega visas miškas. Toks ir dvasingumas. Jis prasideda nuo kelių tikinčių žmonių. Tuomet pamažu viskas ims skleistis ir staiga vieną dieną visas pasaulis tai supras. Tai įvyks.

Po 45–50 metų išvysite kitokį pasaulį. Daugiau nei 50–60 % pasaulio žmonių tikės Dievu ir gerais dalykais. Jiems atsibos materializmas. Jie daugiau materializmo nebenorės. Tokia bus didžioji pasaulio dalis – tačiau vis dar bus žmonių, kurie to nesupras. Negalite pakeisti visų, bet jei „užsiliepsnos“ nors keli žmonės, ta ugnis galės išplisti ir kitiems. Štai ką Aš darau: keliauju ir visose šalyse įžiebiu ugnį. Keli žmonės, tokie kaip jūs, eis ir pakeis dar kelis kitus. Vieną dieną viskas pasikeis. Visada tikėkitės geriausio.

Satsange Atėnuose 2019 m. balandžio 12 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Graikijoje 2019 m. balandžio mėn., p. 27

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Visi savo gyvenime pasitikite daugybe žmonių, kurių kvalifikacijos nežinote. Nueinate pas gydytoją ir tikite, kad vaistai, kuriuos jis paskirs, jums padės. Einate į restoraną ir pasitikite, kad maistas, kurį valgote, jums nepakenks. Tikite, kad taksi vairuotojas parveš jus į namus ir neišlaipins kur nors kitur. Pasitikite netgi neišsilavinusiu kirpėju, dėdami galvą po jo žirklėmis. Tačiau Dievu nepasitikite. Kai Dievas sako: „Tai jums į gera, darykite tai! Nebijokite, nesijaudinkite“, – jūs vis tiek nepasitikite. Pasitikėkite Dievu! Tai, ką Jis sako, jums yra geriausia. Kad ir kaip sunku tai atrodytų, kad ir kaip neįmanomai tai atrodytų, kad ir kaip nepasiekiamai jums tai atrodytų, žinokite, kad jei Dievas jums parinko tokį kelią, tai yra geriausias kelias, nes galiausiai ateis pergalė ir šlovė. Kelias gali būti sudėtingas, tačiau jo pabaigoje jūsų lauks palaima. Gali būti lengvesnių kelių, tačiau jie veda tik į vargą. Tad tikėkite ir pasitikėkite Dievo žodžiu. Leiskitės šiuo tarnystės ir pasiaukojimo keliu ir pasiekite galutinį tikslą – tikrąją palaimą ir vienybę su Dievu!

Europos jaunimo susitikimas Romoje, 2019 balandžio 8 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2019 m. balandžio mėn., p. 17–18

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Noriu jums pasakyti dar vieną paslaptį: visa tai ilgai nesitęs. Mūsų bendravimui liko tik keli metai – tik du ar trys. Paskui nebegalėsite su Manimi kalbėti ir bendrauti taip, kaip šiandien. Turėsite suprasti Mano tylą. Jei dabar Mano žodžių nesupratote ir nepritaikėte praktiškai, vėliau Mano tylos suprasti negalėsite. Tad dabar Aš jums primenu, kad laiko jums liko nedaug! Daugiau praktikuokite! Tuomet net tada, kai imsiu tylėti, jūs suprasite, ką Aš sakau, nes tyloje girdėsite Dievo balsą. Mokykitės atsikratyti visų baimių ir jaudinimosi, įveikite visą savo nerimą ir nuogąstavimus ir tapkite tylūs.

Vandenyno paviršius banguoja ir juda, tačiau gelmėje jis ramus ir tylus. Jūsų kūnas gali būti užsiėmęs kasdiene veikla – biure, namuose ir atliekant įvairiausią sevą. Tačiau gilumoje jūsų protas turėtų panirti į tą tylią ir ramią būseną. Štai kur paslaptis! Visame judesyje yra nejudrumo – nejudantis ekranas, ant kurio projektuojami vaizdai, stabilus kelias, kuriuo važinėja automobiliai. Jūsų protas turėtų tapti kaip tas kelias, kaip ekranas, kuris išlieka nejudantis. Tapkite giliu vandenynu, nors kūnas ir užsiėmęs kasdienio gyvenimo veiklomis.

Kaip tai padaryti? Jums pasakysiu štai ką: būkite liudininku, stebėkite save. „Dabar aš taip sėdžiu, klausydamasis Svamio. Aš galvoju apie tai; kažkas šalta ar karšta; aš jaučiuosi laimingas ar susijaudinęs.“ Viską stebėkite kaip liudininkas. Tuomet žinosite, kaip išlikti „nejudančiam“ visų veiklų sūkuryje. Praktikuokite šitaip. Tuomet suprasite, kad yra dvi jūsų pusės – iliuzinė pusė, kuri visą laiką aktyvi ir aplink jus kuria vis daugiau ir daugiau iliuzijų, ir kita pusė, kuri išlieka labai rami ir viską tiesiog stebi, tačiau tame nedalyvauja. Jei kiekvieną akimirką tai praktikuosite, stebėdami save ir vesdami savo protą tolyn nuo visų veiklų, pamažu išmoksite, kaip išlikti tyliu net ir visame tame triukšme. Tada galėsite girdėti Mane iš vidaus ir tiksliai žinosite, ką jums reikia padaryti.

Europos jaunimo susitikimas Romoje, 2019 balandžio 8 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2019 m. balandžio mėn., p. 20

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, kaip galėtume prisidėti prie įvairių Tavo projektų ir juose dalyvauti? Prašome, vadovauk ir panaudok mus.

Svamis: Žiūrint iš labai didelės perspektyvos, jei norėtumėte kuo nors prisidėti, tai tapkite tuo, kuo Aš noriu, kad taptumėte. Tai teisingas būdas prisidėti prie Mano misijos. Jei Aš noriu atidaryti mokyklas ir mokyti vaikus, Man reikia mokytojų. Kas yra mokytojai? Mokytojai anksčiau buvo mokiniais. Jūs esate dabartiniai mokiniai. Rytoj turėtumėte tapti mokytojais – dvasingumo mokytojais. Vien savo buvimu turėtumėte sugebėti transformuoti kitus. Tai labai didelė perspektyva. Būtent to Aš noriu iš jūsų, kiekvieno – seno ar jauno, vyro ar moters.

Aš užduotis paskirsčiau sekėjams visame pasaulyje. Vieni padeda ligoninėse, kiti mokyklose, dar kiti – kituose projektuose. Pabaikite pietauti, o dėl vakarienės nesirūpinkite. Kai ateis laikas vakarieniauti, vakarienė irgi bus patiekta. Dabar susitelkite į projektus, kuriuos jau vykdote. Atminkite, kiekvieno darbo, kurį Man darote, tikslas – transformuoti save, patobulėti ir tapti labiau dievišku, nei anksčiau. Bet jei galiausiai užsiauginsite ragus, manydami: „Mes padarėme tą, mes padarėme aną“, tuomet visos pastangos bus tiesiog veltui. Jei tai jus padarys kuklesniu, geresniu, labiau atjaučiančiu, tada tikslas bus pasiektas. Štai ką visi turite daryti.

Vakaro satsangas Dubajuje 2016 m. kovo 31 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Dubajuje 2016 m. kovo mėn., p. 34

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s