„Brangūs sekėjai! Laikai keičiasi. Sai Sena (Sai Armija) rengiasi kariauti prieš neteisybę, skurdą, nelygybę visuomenėje. Šiandien jie gal atrodo maži, bet nevertinkite jų šiandien. Rytoj savo akimis išvysite, kaip jie daro viską, kas jiems buvo pasakyta, kad jie turės daryti, ir tada ši visuomenė, ši tauta, šis pasaulis pasikeis į gera!

Jei kas nors Manęs paklaustų: „Kaip Tu išspręsi pasaulio problemas? Kaip Tu pakeisi visuomenę, pasaulį? Kaip Tu atneši Aukso Amžių?“, Aš nerodyčiau į Save, bet parodyčiau į jus visus (mokinius) ir pasakyčiau: „Štai Mano sprendimas.“ Toks Mano atsakymas!“

Iš Dieviškosios kalbos satsange 2019 m. rugpjūčio 22 d., Šri Satja Sai Premamrutham, Mudenahalis

Satsango transliacija >>

2020 m. vasario 24 d. per satsangą Mudenahalyje Šri Madhusudanas Sai paskelbė, kad kuriamas naujas Sai orkestras, kuris vadinsis „Satjos Sai simfoninis orkestras“.
Jis debiutuos per Svamio 95-ojo Gimtadienio šventę 2020 metų lapkritį.
Jame 180 Sai mokinių gros 180 instrumentų, tad šis simfoninis orkestras bus didžiausias Indijoje.
Jį sudarys Svamio mokiniai ir studentai iš dabartinių 2 pučiamųjų orkestrų:

  • „Sai Angels“ („Sai angelai“) – berniukų pučiamųjų orkestras (Mudenahalyje ir Gulbargoje) 
  • „Sai Symphony“ („Sai simfonija“) – mergaičių pučiamųjų orkestras (Gulbargoje).

 

Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime
2019 m. lapkričio 22 d. Mudenahalyje, Šri Satja Sai Premamrutam salėje

Simfoniniame orkestre vaikai gros variniais pučiamaisiais (trombonu, eufonija ir tūba) ir mediniais pučiamaisiais (fleita, klarnetu ir obojumi), taip pat ir naujaisiais styginiais instrumentais – smuikais, altais, violončelėmis ir kontrabosais. Šiuos naujuosius aukščiausios kokybės styginius instrumentus dovanojo Sai sekėjai iš Singapūro ir Anglijos. Aidint plojimams, Šri Madhusudanas Sai juos iškilmingai įteikė būsimiems muzikantams per satsangą Mudenahalyje Šri Satja Sai Premamrutam salėje (video), o lankydamasis Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitete Gulbargoje 2020 m. kovo  1 d., styginius įteikė ir mergaitėms (video).

Šri Madhusudanas Sai kalbėjo: „Mūsų vaikai labai darbštūs ir talentingi. Kad ir ką jiems duodame, jie sugeba tai išmokti ir įvaldyti, ir groja labai puikiai. Groti jie išmoksta ne tik dėl mokytojo ar instrumentų, bet ir dėl atsidavimo, kurį mokytojas ir mokiniai turi Svamiui. Tad bhakti yra ta jėga, kuri motyvuoja juos groti.“

Jis pabrėžė, kad visos dorybės glūdi atsidavime (bhakti) – jis suteikia žmogui stiprybę, gebėjimus, intelektą ir pasitenkinimą, kai muzikantas groja iš atsidavimo.

Vaikai meistriškai ir tobulai groja įvairiausią muziką – nuo Havanos iki Kopakabanos, nuo „Graiko Zorbos“ iki „Misijos neįmanomos“.

Kaip teigė Svamis, visame pasaulyje daug didžių menininkų ir muzikantų, tačiau jei jie dainuoja, groja ir kuria be atsidavimo, jų muzika Dievo širdies nepaliečia. Ji gali paliesti ausis ir galvas visų tų, kurie klauso, tačiau vienintelė muzika, kuri iš tikrųjų paliečia Dievo širdį, yra ta, kuri kupina atsidavimo.

Savo kalboje Šri Madhusudanas Sai akcentavo, kad, jei muzikantas stengiasi įtikti publikai, Dievo jis gali ir nepatenkinti, tačiau, jei stengsis patenkinti Dievą, visa kita seks savaime ir jis įtiks visiems. „Visur kitur grojama norint įtikti publikai. Čia grojama norint įtikti Dievui“, – kalbėjo Jis.

Orkestro vadovas yra ilgametis Sai sekėjas iš Graikijos Dimitris Lambrianas. Šis pasaulinės klasės atlikėjas, grojantis 25-iais instrumentais ir apdovanotas už indėlius į eksperimentinę muziką, atsisakė perspektyvios karjeros Vakaruose tam, kad mokytų Svamio vaikus muzikos.

Mokyti Svamio vaikus atvyksta profesionalai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos. Jie groja Svamio ašrame ir moko mokinius, kurie prieš įstodami į Svamio institucijas net nebūtų pagalvoję, kad jiems kada nors teks groti tokiu instrumentu, kuriuo jie dabar groja.

„Būtent tai jums atneša atsidavimas – jei gyvensite tinkamai, duosiu jums daugiau. Kuo daugiau duosite, tuo daugiau gausite“, – kalbėjo Svamis.

 

Pučiamųjų orkestras „Sai Angelai“

Berniukai ir mergaitės Svamio orkestre yra aprūpinti pasaulinės klasės instrumentais. Instrumentai jauniesiems muzikantams suteikiami visiškai nemokamai – vienintelis reikalavimas yra tai, kad grodami vaikai norėtų išreikšti savo meilę Dievui.

Noras puoselėti kiekvieno vaiko potencialą atsispindi bendrame Bhagavano Babos požiūryje į mokslą – dabartinę švietimo sistemą Jis nori pakeisti iš sustabarėjusios ir perkrautos akademiniu mokymu į lanksčią, kūrybingą ir atvirą bei puoselėjančią visapusišką vaikų asmenybės atsiskleidimą.

Švietimo sistema, Svamio teigimu, turėtų ne tik mokyti akademinių dalykų, tokių kaip matematika ar istorija, bet ir muzikos, aukštojo meno, kultūros, Vedų, jogos, Upanišadų.

Nuotraukose:

Šri Madhusudanas Sai įteikia styginius instrumentus
berniukams Mudenahalyje 2020.02.24
mergaitėms Gulbargoje 2020.03.01

Sai Simfoninio orkestro mokytojai iš JAV, Graikijos, Slovėnijos ir Italijos

Šaltiniai

Dieviškasis vizitas Singapūre, 2019 m. rugpjūtis
Satja Sai Simfoninis orkestras 

Video
Dieviškoji kalba, 2020.02.24
Satsangas Mudenahalyje 2020.02.24, instrumentų įteikimas berniukams
Satsangas Gulbargoje 2020.03.01, instrumentų įteikimas mergaitėms
„Sai Angels“ pučiamųjų orkestras
Sai pučiamųjų orkestrų bendras koncertas Pasaulio jaunimo susitikime 2019.11.22

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Svamis Savo kalbose dažnai mini Savo didžiausią turtą – mokinius bei studentus – ir duoda jiems labai vertingų pamokymų.

Savo kalboje 2019 m. spalio 17 d. Šri Madhusudanas Sai priminė, kad Indijos kultūroje būdinga melstis už kitų gerovę, sveikatą, dvasinį pakilimą, linkėti, kad niekas nesielvartautų. Bet, kaip sakė Svamis, dažnai nesusimąstome apie šių šventų žodžių didybę. Paprasti žmonės meldžiasi už save, šiek tiek geresni žmonės – už savo gimines ir draugus, tačiau geriausi žmonės meldžiasi už kitus. Kitų laimė jiems prilygsta jų pačių laimei, kitų gerovė – jų gerovei, kitų sveikata – jų sveikatai.

Svamio teigimu, vaikai, besimokantys Jo institucijose, turėtų priklausyti aukščiausiajai žmonių kategorijai. Tačiau ar vien tik malda galime pasiekti norimų rezultatų? „Jei sėdėsite bendrabutyje ir melsitės: „Lai ateina čapatis, lai ateina čapatis“, – čapatis neateis“, – kalbėjo Svamis. Tad svarbi ne tik intencija, bet ir veiksmas.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2019 m. rugpjūčio 4 d. Mudenahalyje surengtame satsange Bhagavanas Šri Satja Sai Baba paskelbė, kad viena šio pasaulio ydų – tai, kad mokytojai susirūpinę tik mokiniams teikiama informacija, bet ne mokinių transformacija.

Svamis teigė, kad mokytojai džiaugiasi, kai mokiniai išmoksta jų pamokas, tačiau pats Svamis labiausiai džiaugiasi tada, kai mokiniai išmoksta Jo pamoką – dvasingumą.

„Svarbu, kad mokiniai taptų ne tik aštraus intelekto, gabių ir nagingų rankų, bet ir atjaučiančios širdies“, – satsange kalbėjo Svamis.

Dieviškoji kalba (video) >>

Būtent toks išsilavinimas – apimantis tiek akademinių rezultatų siekimą, tiek dvasinį tobulėjimą – teikiamas Šri Satjos Sai švietimo institucijose.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Šiuo metu Satjos Sai Babos Švietimo misiją įgyvendina šie pagrindiniai Jo įkurti fondai:

  1. Šri Satjos Sai Centrinis fondas 
  2. Šri Satja Sai Loka Seva fondas Mudenahalyje ir Alikėje
  3. Šri Satja Sai Sarasvati Švietimo fondas 
  4. Prašanti Bala Mandira fondas  

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Vikas („mokytojo atsiskleidimas“) – tai unikali Satjos Sai Babos inicijuota mokytojų rengimo programa. 

Svamis yra pasakęs: „Jei mokytojai (guru) supras meilę, visa kita susitvarkys savaime. Jie turėtų būti mylintys mokytojai. Meilė mokiniams turėtų būti nešališka. Jie turėtų būti suinteresuoti didžiausia mokinių gerove. Meilė yra Guru Vikas programos esmių esmė ir fundamentalus pagrindas.“ 

Pirmasis Guru Vikas susitikimas vyko Dieviškojo vizito metu Singapūre 2015 m. rugsėjo 29 d. Dalyvauti šioje inauguracinėje konferencijoje Svamis parinko 28 žmones iš 12 šalių.

Kalbėdamas apie Guru Vikas logotipą ir jo prasmę Svamis nurodė, kad jame turėtų būti saulė ir dvi rankos melstis sudėtais delnais (namaskar). Svamis pasakė: „Guru yra kaip saulė, kuri nesavanaudiškai save degindama pašalina tamsą ir neišmanymą. Meilės galima mokyti tik aukojantis.“

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Per Guru Purnimą, liepos 27 dieną, Indijoje, Mudenahalyje, Bhagavanui Šri Satjai Sai Babai buvo pristatyti dviejų naujausių Jo švietimo programų – „Guru Vikas” ir „Growing to be God” (preliminarus vertimas „Užauginti Dievu”) – leidiniai. Tai mokymo medžiaga ir gairės, skirtos Sai švietimo „darbininkams” visuose pasaulio kraštuose.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Naujasis Šri Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitetas Gulbargoje inauguruotas Dieviškojoje akivaizdoje 2018 m. birželio 3 d.

Vykdydama dieviškąją Bhagavano Babos valią, šį privatų universitetą Karnatakoje, Gulbargos rajono kaimiškoje vietovėje įsteigė Šri Satjos Sai Loka Seva Švietimo institucijų grupė.

Vienas iš šio universiteto unikalių bruožų yra tai, kad ne tik išsilavinimas, bet ir gyvenamosios patalpos visiems studentams bus suteiktos visiškai nemokamai. Šio universiteto tikslas – išugdyti atsidavusius mokytojus ir švietimo lyderius, kurie atgaivintų Indijos kultūros šlovę.

Šri Satja Sai Baba šio universiteto unikalumą paaiškino taip:

Vaikinas ar mergina, įstojęs į Medicinos universitetą ar Medicinos koledžą, jį baigia būdamas gydytoju ar chirurgu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Inžinerijos universitetą ar Technologijos institutą, jį baigia būdamas inžinieriumi ar architektu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Teisės koledžą, jį baigia būdamas teisininku. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Ekonomikos mokyklą, ją baigia būdamas ekonomistu. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Veterinarijos mokslų universitetą, jį baigia būdamas veterinarijos gydytojai. Vaikinas ar mergina, įstojęs į Šri Satjos Sai žmogaus tobulinimo universitetą, jį baigs būdamas Dievu!

Universiteto inauguravimo iškilmių vaizdo įrašas >>>

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2018 m. birželio 1 d. inauguruotas Šri Satja Sai Prašantiniketanam - Žmogaus tobulinimo koledžas moterims Karnatakoje, Indijoje (Kandapaka, Haiderabadas). 

Inauguruodamas šį naujajį koledžą, Dieviškojoje kalboje Šri Satja Sai Baba pasakė:

Dabar pradeda veikti koledžas, bet po 5 metų jis taps universitetu. Aš to neišsigalvoju. Taip sakau, nes Aš tai žinau.

Kai pernai, lygiai prieš metus, tą pačią dieną paskelbiau apie šį koledžą, mūsų komanda nepaprastai daug dirbo, kad tai įvyktų, ir per trumpą laiką - 6 mėnesius - pastatė šį milžinišką pastatą.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s