2019 m. spalio 17 d. Mudenahalyje vykusio satsango metu Šri Madhusudanas Sai paskelbė, kad Svamio ligoninėse bus vykdoma nauja sveikatos priežiūros specialistų rengimo programa. Bus rengiami ne tik gydytojai, galintys atlikti širdies operacijas vaikams, bet ir seselės, dirbančios pediatrinės kardiologijos srityje.

Bhagavano teigimu, specialistų ruošimas Jo institucijose truks daug trumpiau nei valstybinėse ar privačiose mokymo įstaigose ir sutaupys vargingiems Indijos gyventojams daug finansinių išteklių bei palengvins jų kančias.

Dieviškoji kalba >>

Šri Madhusudanas Sai kalbėjo apie tai, kad Indijoje kasmet paruošiama tik keletas pediatrinės kardiologijos specialistų. Taip yra todėl, kad dauguma pacientų – vaikai iš neturtingų šeimų, tad privačios ligoninės nesuinteresuotos ruošti šios srities specialistų, nes gydyti tokius ligonius joms nėra pelninga.

Įprasta pediatrinė kardiologinė operacija kainuoja nuo 300 000 iki 500 000 rupijų, o Indijoje kasmet gimsta nuo 250 000 iki 300 000 vaikų, turinčių įgimtų širdies ydų, ir dauguma jų – neturtingi.

Tačiau Indijoje valstybinės ir privačios ligoninės per metus gali atlikti tik 25 000 operacijų ir dauguma tokių operacijų yra mokamos. Todėl daugelis vaikų miršta net nesulaukę pirmojo savo gimtadienio.

„Galbūt atrodo, kad tai – tik didelis skaičius, didelė statistika, tačiau įsivaizduokite, jei jūsų brolis ar sesuo gimtų su širdies yda ir jūsų tėvai turėtų išleisti nuo 300 000 iki 500 000 rupijų, kad jų vaikui būtų suteiktas gydymas. Koks vargas būtų jūsų namams ir jūsų tėvams! Pamąstykite apie tai“, – ragino Svamis. Jei gelbėtų tą vieną vaiką, tėvai neišvengiamai turėtų paaukoti kitų vaikų gerovę. Tad nemokamas sveikatos priežiūros modelis Indijai yra labai reikalingas, nes net kai kurios valstybinės ligoninės neteikia paslaugų nemokamai.

Būtent tokia – profesionali ir nemokama – pagalba teikiama Šri Satja Sai Sandžyvani ligoninėse.

Savo kalboje Šri Madhusudanas Sai paskelbė: „Mūsų studentai, baigę medicinos ir chirurgijos bakalauro studijas, suprato, kad tai didi proga būti tokios misijos dalimi ir padėti Svamio ligoninėms jose tarnaujant. Tam, kad jie galėtų toliau mokytis, pasitarę su Šrynivasu ir vyresniaisiais mūsų ligoninės gydytojais nusprendėme įsteigti savą vaikų širdies chirurgijos specialistų rengimo programą.“

Įprasta, kad norėdami tapti vaikų širdies chirurgais, laipsnį gavę gydytojai turi mokytis dar 8-9 metus, tačiau Svamis nori, kad Jo programoje tokių gydytojų rengimas truktų tik 5 metus.

Programą sudarys 4 specializacijos: pediatrinės kardiologijos chirurgija, kardiologija, anesteziologija ir intensyvioji terapija. Jos bus visiškai nemokamos.

Svamis kalbėjo: „Gydytojai turi duoti Hipokrato priesaiką. Jos esmė ta, kad prisiekiate aukotis kitų labui ir jiems tarnauti. Gydytojams pajuokavau: jūsų Hipokrato (angl. „Hipocratic“) priesaika tapo veidmainystės (angl. „hipocrisy“) priesaika – gydytojai sako viena, o daro kita. Jie sako, kad tarnauja visuomenei, tačiau galiausiai paaiškėja, kad pagrindinis jų tikslas – komercija, pelnas ir pinigai ir jiems nerūpi tikroji tarnystė, dėl kurios jie yra čia. Tad iš šios lygties noriu pašalinti pinigus – jums nereikės mokėti už medicininį išsilavinimą. Todėl baigus mokslus nereikės imti pinigų iš savo pacientų“.

Šri Satja Sai Sandžyvani ligoninės rengs ir slaugos specialistus – bus vykdoma pediatrinės kardiologijos slaugos ir bakalauro, ir magistro programa.

„Jums net nereikia pereiti gatvės, kad rastumėte šią galimybę, ji – priešais jus“, – sakė Svamis.

Kalbėdamas apie Sai ligoninių gydytojus, Šri Madhusudanas Sai džiaugėsi, kad šie yra kuklūs, darbštūs, mylintys ir šilti. Atrodytų, jog tai – natūralios žmogaus savybės, tačiau gydytojų su tokiomis savybėmis rasti labai sunku, nes dauguma jų tapo labai egoistiški ir savanaudžiai.

„Tad neturėkite netinkamų troškimų – „tik man ir man“. Tokių neprotingų ir žemo lygio minčių jums neturėtų kilti. Tai – gyvuliški jausmai“, – kalbėjo Svamis.

Jis priminė, kad rūpintis savimi ir savo šeima – tai paprasti žmogiški jausmai. Tačiau visus laikyti savais ir dirbti tam, kad jie būtų laimingi, – tai dieviški jausmai. Tad turime ugdytis dieviškus jausmus.

Tokius gydytojus ir ruoš naujoji vaikų širdies chirurgijos specialistų rengimo programa.