„Darbai pasako daugiau, negu žodžiai“

– Šri Satja Sai Baba

„Meilė ir tarnystė egzistuoja kartu – jos yra dvi tos pačios monetos pusės. Todėl Aš ir sakau: „Mylėkite visus, tarnaukite visiems“, nes jų negalima atskirti. Negalite žmonėms tarnauti be meilės ir negalite žmonių mylėti, jei atsisakote jiems padėti. Abu dalykai turi būti kartu.“
iš Dieviškosios kalbos Australijoje 2015 m. sausio 1 d.

"Indija klestėjo, kol nepardavinėjome maisto, išsilavinimo ir sveikatos priežiūros. Tą dieną, kai pavertėme tai verslu, šios šalies klestėjimas, taika ir bendras progresas ėmė ristis žemyn.
Tad be galo svarbu, kad susigrąžintume šiuos idealus – suteikti maistą, išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą kiekvienam vaikui šioje šalyje ir už jos ribų. Tai – vienintelis būdas padaryti pasaulį teisingu ir sukurti mums visiems geresnę ateitį.“
iš Dieviškosios kalbos Mudenahalyje 2019 m. lapkričio 7 d.