Menu

 

 

 

Cart

IZVACI IZ SAI UVACHA SERIJE:
PITANJA I ODGOVORI

 

Student: Svami, neki kažu da je i mali napredak bolji nego nikakav, a drugi kažu da moramo dosegnuti savršenstvo. Koji pristup trebamo prihvatiti?

 

Svami: Mali napredak je svakako bolji nego nikakav! Ipak, dopustite da vam dam jedan primjer: Ako vam dam gulab jamun bez šećera, hoćete li uživati u njemu? Nećete voljeti gulab jamun ako nije sladak. Priroda gulab jamuna je slatkoća. Hoćete li ga zvati gulab jamun ako nije sladak? Isto tako, netko mora biti ljubazan, discipliniran, strpljiv, mora marljivo raditi i biti dobar kako bi ga nazvali učenikom. Ako netko nema te osobine, taj ne može biti nazvan učenikom. Zbog toga, hoće li biti bolje učiniti mali napredak nego nikakav, za Svamija je to kao da imate gulab jamun bez šećernog sirupa. Trebate se neprekidno truditi da postanete savršeni. Morate ustrajati i nikada ne odustati. To je osobina istinskog poklonika. Svakoga dana se trebate truditi da postanete bolji nego što ste to bili jučer. Ne možete ponuditi sebe Svamiju prije nego postignete stopostotnu čistoću!

 

 

 Muddenahalli, Indija, 9. rujna 2014.

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log In or Register