Menu

 

 

 

Cart

IZVADCI IZ GOVORA
SAIPRAKASHANA.ONLINE

 

  

Božanski posjet Francuskoj

6. travnja 2019.

 

Iz istine sve je rođeno,

i kroz istinu sve se naposlijetku stapa.

Kamo god pogledate, vidite samo istinu.

Ovo je najčišći princip istine koji postoji posvuda.

(teluška pjesma)

 

Draga utjelovljenja Ljubavi!

Istina je samo jedna, ali budući da je izrečena na mnogo načina od raznih ljudi, drevni spisi kažu: „Ekam sat viprah bahudha vadanti“ - postoji samo jedna istina koju su mudri izrazili na različite načine. Razni majstori, kako ih nazivaju, učitelji su koji su govorili istu istinu na način koji bi privukao njihove poklonike, njihove učenike. Desetljećima govorim ove istine. Što više mogu govoriti?

Tigrett mi je došao i rekao: „Svami, ne znam o čemu bih još govorio, jer sam iscrpio sve ideje za svoje govore. Vodiš me po cijelom svijetu i tražiš da govorim, ali ne znam što bih još rekao, jer što god sam želio reći, već sam to rekao.“

Odgovorio sam: „Tigrett, znam tvoj problem, jer već desetljećima govorim istu istinu!“ (Smijeh)

„Potpuno razumijem tvoju situaciju. Ni Ja ne znam kako drugačije reći ovu istinu. Govorio sam o tome na sve moguće načine. Ova je istina vrlo jednostavna: sve i svi su božanski. To je istina. Tako je jednostavno da nitko ne može vjerovati.

Ipak, ako bih im rekao: „Morate se postaviti naglavačke, okrenuti se ovako i onako, udahnuti nekoliko tisuća puta, jesti ovo, a ne ono, ići ovamo, a ne onamo, tada ćete saznati istinu“, svi bi vjerovali. Misle da moraju nešto poduzeti da bi spoznali ovu istinu, ali zapravo, istinu možete spoznati jedino u ništavilu.

Ako pokušate biti nešto, ne možete znati istinu. Kad postanete ništa, postajete istina. Napor nije u tome da nešto učinite, već u poništavanju mnogih stvari koje ste već učinili. To će vas odvesti do istine.“

Postavili ste previše ideja, previše misli i previše želja na sebe, što skriva istinu koja leži u vama. Stoga je poništavanje svega što ste već učinili put do ove istine. Istina je vrlo jednostavna i o njoj se može govoriti samo na jednostavan način.

Ako odete liječniku s nekakvim problemom, tražeći lijek, ako liječnik shvati da vi ustvari nemate problema - da ga zamišljate - onda za to nema lijeka. Možda će vam reći: „Ne trebate nikakav lijek; vi ste u redu. Vi samo zamišljate da imate problem“, rekli biste sebi: 'Ovo nije dobar liječnik! Mislim da ću posjetiti nekog drugog liječnika.' Tada, ako odete do sljedećeg liječnika, čak i ako vam da kredu u prahu, konzumirali biste je veselo, misleći da ćete biti izliječeni!

Kako biste pročitali govor u cijelosti, kliknite na:

https://saiprakashana.online/web/en/booklets-en/tag/FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                   

Log In or Register