Menu

 

 

 

Cart

IZVADCI IZ GOVORA
SAIPRAKASHANA.ONLINE

 

1. srpnja 2019.

Argentina

 

   Božanski govor  

 

sarve bhavantu sukhināḥ sarve santu niramayāḥ

sarve bhadrani paśyantu ma kaścit duḥkha bhagbhāvet

 

(Neka svi budu uspješni i sretni;

neka svi žive i neka budu zdravi;

neka svi iskuse što je duhovna okrepa;

neka nitko ne trpi nikakvu bol.)

 

Draga utjelovljenja ljubavi i mira!

Ašram u Argentini se zove „Ljubav i mir“. Kada smo vidjeli ašram, dvije riječi su nam privukle pažnju: amor i paz (ljubav i mir). To Mi je rečeno, ali u stvarnosti, istina postoji samo tamo gdje je amor i gdje je paz. Mir postoji samo tamo gdje je ljubav. Dakle, mir je plod ljubavi, rezultat ljubavi i ljubav je najvažniji razlog zašto postojimo. Bog se odvojio od sebe kako bi mogao ljubiti sebe u čitavoj Svojoj kreaciji. Sve što je očekivao od Kreacije bilo je da Mu uzvrati ljubav. Ljubav je glavni razlog zašto ste danas svi ovdje, jer volite Svamija i Svami vas voli. To je razlog zašto smo ovdje zajedno. Stoga, ljubav je najvažnija ljudska vrijednost. Jer kada ljudsko biće sebi pruži ljubav, doista postaje Bog, postaje božansko. Kakva je to ljubav? To nije bilo kakva ljubav. Ljubav između muža i žene je također ljubav, ali ima određene vezanosti i očekivanja. Ljubav postoji između majke i njenog djeteta, koja se naziva vatsalya amor ili majčina ljubav. Međutim, i ona je sklona nekim očekivanjima. Ljubav postoji i između prijatelja kao prijateljstvo, ali i takva ljubav opet ima neka očekivanja. Međutim, ljubav koja nema očekivanja, vezanosti i želje i koja je oslobođena svega toga je ljubav koju Bog očekuje. Gdje god nađete takvu ljubav bez očekivanja, naći ćete i mir kao njenu sjenu. Dakle, cjelokupna svrha postojanja je razvijati takvu ljubav – ne samo prema Bogu već i prema svima, tako da u svijetu postoji mir.

 

Ako ste na kraju svog života u svom srcu razvili sve, ali ne i ovu vrstu ljubavi, tada vam život nije bio od velike svrhe. Morate naučiti voljeti ljubav zbog ljubavi i ni zbog čega drugog. Narasimha Murthy je već sve rekao što trebate učiniti. Nemam više što reći. Sve što želim od svih vas je da možete voljeti Boga, kako je on rekao, Señor, i voljeti sve, voljeti todos. (Pljesak)

 

Kako biste saznali više o božanskom posjetu Argentini, pogledajte:

https://drive.google.com/file/d/1DcCo3QhTjSGkrL4iXWFu0wb-pqlSEQNz/view

 

                                                   

Log In or Register